Huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Nghĩa Tá đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa là môt trong 03 tiêu chí

đang được xã phấn đấu hoàn thành trong năm 2020

Xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tiêu chí

Thời gian qua, xã Nghĩa Tá đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn của huyện để xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể từng tiêu chí nông thôn mới, trong đó đã đề ra các giải pháp phù hợp tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nâng cao đời sống người dân. Ông Hoàng Xuân Trường – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tá cho biết: cả hệ thống chính trị địa phương đã vào cuộc với quyết tâm cao nhất, tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng NTM trên địa bàn. Đến nay, địa phương đã đạt 16/19 tiêu chí NTM, còn 03 tiêu chí chưa đạt là: cơ sở vật chất văn hóa, trường học và thu nhập. Xã phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM trong năm 2020.

Ngày 31/3/2020, Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn đã ban hành Kế hoạch số 515/KH-UBND về việc thực hiện xây dựng xã Nghĩa Tá đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Trong đó, xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, là trách nhiệm của cả cả hệ thống chính trị – xã hội các cấp và chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa các nguồn lực để tập trung cho xã hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Đối với  hai tiêu chí cần nguồn vốn đầu tư rất lớn là cơ sở vật chất văn hoá và trường học, ước tính tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng. UBND huyện cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể chi tiết các cho từng cơ quan, đơn vị để giúp đỡ xã hoàn thành xã nông thôn mới năm 2020.  

Trăn trở tiêu chí thu nhập

Qua quá trình rà soát, đánh giá, đối với 03 tiêu chí chưa đạt, hiện nay, địa phương đã phấn đấu và có 2 tiêu chí: cơ sở vật chất văn hóa, trường học đã có định hướng rõ về lộ trình thực hiện để đạt chuẩn. Đối với tiêu chí thu nhập, xã đã cho sơ khảo với mức thu nhập hiện nay đạt 22,5 triệu đồng/người/năm là rất thấp so với yêu cầu đạt chuẩn của tiêu chí trong năm 2020 là phải 36 triệu đồng/người/năm. Vì vậy hiện nay địa phương trăn trở nhất là tiêu chí này, vì chỉ khi đời sống của người dân được cải thiện, nâng cao thì mục tiêu NTM mới thực sự đi vào đời sống. Chính vì thế, huyện đã và đang đưa ra các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tìm hiểu và ứng dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp cho thu nhập cao; chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp,… Cụ thể đã hỗ trợ xã đăng ký thực hiện 02 chuỗi giá trị liên kết sản xuất với tiêu thụ đối với cây chè Hoa vàng và nuôi trồng thủy sản.

 Trà Hoa vàng được xác định là sản phẩm chủ lực của xã Nghĩa Tá

Với phương châm “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc” đặc biệt là sự huy động có hiệu quả mọi nguồn lực từ huyện đến xã và sự nỗ lực của bà con nhân dân toàn xã  sẽ  giúp xã Nghĩa Tá đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 theo kế hoạch.

Bài trướcRà soát đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa đạt chuẩn tại xã Nghĩa Tá
Bài tiếp theoTai nạn giao thông tại thị trấn Bằng Lũng