Huấn luyện tự vệ khối các cơ quan năm 2018

 Lớp huấn luyện dân quân tự vệ khối cơ quan năm 2018

Tham gia huấn luyện đợt này có 83 chiến sĩ dân quân tự vệ thuộc các khối: tự vệ Huyện ủy, UBND huyện, Trung tâm y tế, Kiểm lâm, Lâm trường và trường Trung học phổ thông Chợ Đồn.

Theo kế hoạch, đợt huấn luyện diễn ra từ ngày 16 đến 22/7/2018. Trong thời gian này, các chiến sĩ DQTV của các cơ quan được học tập, quán triệt các nội dung về âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam; Kết hợp kinh tế với củng cố Quốc phòng – An ninh trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Giữ vững biên giới quốc gia và huấn luyện điều lệnh đội ngũ; tháo lắp súng thông thường, kỹ thuật bắn súng… 

 Các chiễn sĩ DQTV tập ngắm súng tại thao trường

Thông qua huấn luyện nhằm giúp các chiến sĩ dân quân tự vệ có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; thành thạo kỹ chiến thuật, chiến đấu dân quân tự vệ. Trên cơ sở đó xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ./.

Bài trướcChợ Đồn – Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020
Bài tiếp theoDiễn đàn vì cuộc sống an toàn lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số