Huấn luyện dân quân tự vệ 2021

 Kiểm tra bắn đạn thật

Trong thời gian 07 ngày, chiến sỹ dân quân tự vệ được trang bị kiến thức như: Các nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Giữ vững biên giới quốc gia nước cộng hòa XHCN Việt Nam. Kết hợp chặt chẽ phát triển Kinh tế – văn hóa – xã hội với quốc phòng – an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Na, XHCN; đường lối, chính sdách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; Chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực chống phá cách mạng Việt Nam,…Đối với phần thực hành thực hiện các kỹ thuật đội ngũ dân quân tự vệ, khám súng, đặt súng, mang, đeo,  quy tắc bắn súng, kỹ thuật băng bó vết thương cầm máu,….

Kết quả kiểm tra bắn đạn thật tỷ lệ tham gia 84 đồng chí thì đạt loại giỏi 22,6%; khá  15,4%; đạt 29,7%. 

Qua đợt huấn luyện giúp lực lượng dân quân nâng cao nhận thức giác ngộ chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng; thuần thục các động tác về kỹ, chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống; có kiến thức về công tác dân vận, công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.  

Bài trướcHội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và tỉnh
Bài tiếp theoChợ Đồn chăm lo cho trẻ em trong tình hình dịch Covid-19