Hợp tác xã Hoàn Thành nỗ lực phát huy thương hiệu sản phẩm “Bao thai Chợ Đồn”

Theo thống kê, hàng năm sản xuất vụ mùa, diện tích gieo cấy giống lúa Bao thai tại xã Phương Viên chiếm trên 90%. Để góp phần giữ vững chất lượng và thương hiệu gạo Bao thai Chợ Đồn, tháng 10  năm 2017,  HTX Hoàn Thành  được thành lập với mục đích hướng tới tập trung sản xuất lúa, gạo Bao thai đúng quy trình; tạo ra sản phảm gạo đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc…

HTX  Hoàn Thành hiện nay có 07 thành viên, dự kiến trong năm 2018-2019 HTX sẽ thu mua, tiêu thụ  khoảng 30 tấn thóc cho bà con trong và ngoài xã, doanh thu gần 500 triệu đồng/năm.

 Sản phẩm gạo Bao thai cùa HTX Hoàn Thành đã có

đầy đủ nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc

Anh Hoàng Văn Thành, Chủ HTX Hoàn Thành cho biết thêm: Hiện nay nhu cầu mua gạo Bao thai Chợ Đồn để làm bún, phở tại một số tỉnh, thành phố tương đối cao. HTX vẫn chưa cung cấp đủ cho thị trường.

Xác định sản xuất nông – lâm nghiệp, chăn nuôi là hướng phát triển, giúp người dân xoá đói giảm nghèo. Đảng bộ, chính quyền xã Phương Viên đã chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Trong đó  duy trì và phát triển nhãn hiệu tập thể gạo Bao thai Chợ Đồn thành sản phẩm hàng hoá đặc trưng của địa phương; đề xuất, liên kết với với các đơn vị , các cấp, ngành quảng bá thương hiệu, tích cực đưa sản phẩm đi tham gia các hội chợ thương mại; các siêu thị nhằm giới thiệu đến đông đảo người tiêu dùng cả nước.

Thực hiện đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”  sản phẩm gạo Bao thai của HTX Hoàn Thành đã được huyện đánh giá, lựa chọn sản phẩm tiêu biểu của huyện tham gia hội thi đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh trong năm 2018, đây là cơ hội giúp cho HTX  khẳng định chất lượng hàng hóa; giữ vững thương hiệu, gia tăng giá trị thu nhập.

HTX Hoàn Thành tập trung sản xuất, bao tiêu sản phẩm gạo Bao thai, góp phần trong việc duy trì và phát triển những thương hiệu hàng hóa “đặc sản” của địa phương huyện, góp phần cho xã hoàn thiện tiêu chí ổn tổ chức xản xuất trong xây dưng Nông thôn mới.

Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 18/7/2016 của Huyện ủy Chợ Đồn về phát triển nông-lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, xác định cây lúa Bao thai là một trong những cây trồng thế mạnh trong phát triển kinh tế của địa phương. Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn như: thị trấn Bằng Lũng và các xã Phương Viên, Ngọc Phái, Quảng Bạch, Đồng Lạc, Đông Viên, Rã Bản, Yên Nhuận và Bình Trung tập trung chỉ đạo người dân tăng cường thâm canh sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số hộ gia đình chưa trú tâm đến việc thâm canh trong sản xuất cây lúa bao thai tạo thành hàng hóa. Do vậy, thời gian tới, các tổ chức, hội, đoàn thể ở cơ sở, cần tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nông dân tập trung sản xuất lúa theo quy trình kỹ thuật, để nâng cao gia trị sản phẩm./.

Bài trướcChợ Đồn tập trung sản xuất vụ đông
Bài tiếp theoXã Đông Viên phát triển kinh tế từ cây cam, quýt