Hội thảo phản biện xã hội Đề án quản lý và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch

 Hội thảo phản biện xã hội Đề án quản lý và phát huy giá trị di tích,

di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Với lợi thế hội tụ đầy đủ tài nguyên du lịch như cảnh quan thiên nhiên, yếu tố tự nhiên, di tích lịch sử – văn hóa, công trình lao động, sáng tạo của con người và các giá trị nhân văn khác có thể được sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch. Từ thực tế đó, huyện UBND huyện đã xây dựng  Đề án quản lý và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa gắn với phát triển lịch huyện Chợ Đồn, giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh, ý nghĩa lịch sử đến nhân dân và khách du lịch, góp phần nâng cao giá trị lịch sử của huyện anh hùng, tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn huyện, thúc đẩy phát triển du lịch và sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội bền vững của huyện.

Tại hội thảo, các vị đại biểu mời dự đã được xem trực tiếp phóng sự truyền hình giới thiệu tóm tắt về cảnh quan thiên nhiên và các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện để thấy rõ hơn những tiềm năng lợi thế có sẵn của địa phương  có thể phát triển du lịch.  Sau khi xem xét đề án, cơ bản các đại biểu nhất trí, đồng ý các nội dung mà đề án đưa ra, coi đây là một sự khởi đầu cho sự phát triển du lịch của địa phương. Ngoài việc để thực hiện thành công đề án cần có nội lực để đầu tư, nâng cấp các di tích lịch sử; xây dựng các tuyến giao thông và ban hành các cơ chế chính sách phù hợp, ….Nhiều ý kiến đóng góp thêm như: cần tiếp sưu tầm, khôi phục, phát huy một số nét đặc trưng văn hóa dân tộc như:  ẩm thực rượu vạng, xã Bình Trung; điểm tắm thuốc người Dao; làng nghề đan lát, mây tre đan và một số món ăn ẩm thực truyền thống địa phương; xây dựng địa điểm tổ chức lễ hội tập trung để thu hút du khách và khu nghỉ dưỡng ở các xã phụ cận Hồ Ba Bể để phục vụ du khách đến thăm quan, du lịch. …

Đề án phát triển Đề án quản lý và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa gắn với phát triển lịch huyện Chợ Đồn, giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo để tạo sự thống nhất trong cách thức tổ chức và thực hiện.

Bài trướcĐại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại thị trấn Bằng Lũng
Bài tiếp theoKết quả phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng đầu