Hội thảo lần 3 cuốn sách ảnh “Đất và người vùng ATK Chợ Đồn”

Sáng ngày 28/6/2022, Ban Chỉ đạo cuốn sách ảnh “Đất và người vùng ATK Chợ Đồn” đã tổ chức Hội thảo lần 3 lấy ý kiến góp ý của các đồng chí là lãnh đạo tiền nhiệm huyện Chợ Đồn qua các thời kỳ. Đồng chí Hà Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội thảo; Dự có đồng chí: Triệu Huy Chung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Biên tập và các đồng chí  thành viên Ban Chỉ đạo, Ban biên tập, Tổ giúp việc cuốn sách ảnh “Đất và người vùng ATK Chợ Đồn”.

 Đồng chí Hà Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội thảo lần 3 cuốn sách ảnh “Đất và người vùng ATK Chợ Đồn”.
Cuốn sách ảnh “Đất và người vùng ATK Chợ Đồn” được bố cục gồm 4 phần: Chợ Đồn vùng đất, con người; Chợ Đồn ATK Trung ương trong đấu tranh giải phóng dân tộc; đổi mới trên quê hương ATK Chợ Đồn; Chợ Đồn vững bước tương lai. Các bài viết về giới thiệu về cuốn sách, xây dựng Đảng bộ huyện Chợ Đồn vững mạnh, Chợ Đồn vùng đất con người, Chợ Đồn vững bước trên chặng đường đổi mới, gạo Bao thai Chợ Đồn hạt ngọc chắt chiu từ sinh khí đất trời.
Qúa trình nghiên cứu, biên soạn bản thảo cuốn sách “Đất và người vùng ATK Chợ Đồn” đã được Ban chỉ đạo quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, triển khai nghiêm túc từ các khâu, các bước xây dựng đề cương, khai thác và xử lý tư liệu, nghiên cứu, biên soạn, xin ý kiến góp ý đến tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện bản thảo và tổ chức Hội thảo.
Sau khi nghe đại diện Ban biên tập báo cáo kết quả nghiên cứu, biên soạn và tổng hợp ý kiến tiếp thu góp ý vào bản thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trong đó, đều khẳng định bản thảo cuốn sách đã khái quát, tái hiện một phần lịch sử kiên trung bất khuất chống ngoại xâm, sự nỗ lực, sáng tạo, lao động, học tập xây dựng quê hương. Góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sẵn sàng hội nhập và tăng trưởng vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử vùng ATK; tuyên truyền quảng bá, phát triển văn hóa dân tộc, đậm đà bản sắc gắn với phát triển du lịch. Đồng thời, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến bổ sung vào bố cục, hình ảnh của cuốn sách.
Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Hà Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo trân trọng cảm ơn các đại biểu đã dành thời gian tham dự Hội thảo và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, chất lượng. Ban Chỉ đạo sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến, chỉ đạo Ban biên tập bổ sung, điều chỉnh nội dung và ảnh phù hợp để hoàn thiên cuốn sách ảnh “Đất và người vùng ATK Chợ Đồn” trong thời gian tới.
Tác giả: Thu Thúy
Bài trướcMô hình nuôi trồng nấm sò tại xã Ngọc Phái
Bài tiếp theoChợ Đồn tổ chức Diễn đàn trẻ em lần thứ tư, năm 2022