Hội Phụ nữ xã Nghĩa Tá học tập và làm theo lời Bác

 

Hội phụ nữ xã Nghĩa Tá có trên 300 hội viên với 09 chi hội, xác định xây dựng và phát triển hội viên, thi đua lao động sản xuất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhiều năm qua, các chi hội của hội phụ nữ xã Nghĩa Tá luôn nêu cao tinh thần tự học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi, từng bước đem lại thu nhập cao, điển hình như Chi hội Phụ nữ thôn Nà Kiến, đây là một trong những chi hội điển hình của Hội phụ nữ xã Nghĩa Tá, chi hội thường xuyên làm tốt phong trào giúp nhau phát triển kinh tế. Các gia đình hội viên đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao thu nhập trên một  đơn vị diện tích cách tác, cụ thể là thực hiện có hiệu quả mô hình 70 triệu đồng/ha. Từ những nỗ lực trong phát triển kinh tế gia đình, chi hội chỉ còn 02 gia đình hội viên thuộc diện hộ nghèo. 

Ngoài  tích cực phát triển kinh tế, Các chi hội cũng nâng cao ý thức học tập, triển khai các chuyên đề, nghị quyết của Hội Phụ nữ các cấp. Đặc biệt là tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 100% cán bộ, hội viên đã được học tập các chuyên đề về thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm théo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo từng  năm; xây dựng kế hoạch cho hội viên đăng ký làm theo. Sau mỗi năm thực hiện các cơ sở họp xét để tuyên dương khen thưởng cho những tập thể, cá nhân làm tốt cuộc vận đông.

 Phụ nư xã Nghĩa Tá tích  học tập theo gương  Bác Hồ thi đua

lao động, sản xuất 

 

Với phương châm thực hiện phong trào thi đua làm theo lời Bác phải cụ thể , thiết thực, hiệu quả, lời nói đi đôi với việc làm, hội đã tập trung vào các  nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới; xây dựng người phụ nữ có sức khỏe, tri thức;  năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu;  hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập; xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc; tham gia xây dựng hội vững mạnh; phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới. Với những nhiệm vụ trọng tâm này, Hội tích cực triển khai thực hiện các mô hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như  mô hình “ hũ gạo tiết kiệm”, “ ống tiền tiết kiệm” năm 2013, Hội đã thu được số gạo  33 kg và gần 14 triệu đồng tiền tiết kiệm, số gạo và tiền thu được đã giúp cho trên 10 gia đình hội viên nghèo vơi bớt khó khăn. Bên cạnh đó. Hội thưởng xuyên quan tâm và làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các gia đình chính sách, ủng hộ tiền cho quân và dân huyện đào Trường Sa; chương trình xây dựng “ Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo. Hội cũng triển khai thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình “ 5 không 3 sạch” với 100% cơ sở hội đăng ký thực hiện; chủ động phối hợp với đoàn thanh niên thành lập đội tự quản 03 đoạn đường ; thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình, nhiều chi hội 15 năm liền không có người con thứ 3 trở lên. Năm 2013, Hội đã thành lập được 01 câu lạc bộ “ Xây dựng gia đình hạnh phúc”.

 Bà Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nghĩa Tá cho biết: So với trước đây, từ khi triển khai và thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chị em phụ nữ xã Nghĩa Tá đã có sự chủ động trong thực hiện các phong trào thi đua của Hội như: tích cực phát triển kinh tế gia đình, tiến tới xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền các thành viên trong gia đình giữ gìn môi trường vệ sinh chung; tham gia xây dựng nông thôn mới,…

Nhiều năm tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua “ phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các phong trào thi đua của hội đã góp phần làm chuyển biến và nâng cao nhận thức trình độ mọi mặt các tầng lớp cán  bộ hội viên phụ nữ và nó đã thực sự đi vào cuộc sống, chị em đã có ý thức hơn trong học tập, tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, phát huy tính năng động sáng tạo trong lao động, sản xuất, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương./.

Bài trướcXây dựng nông thôn mới ở xã Tân Lập
Bài tiếp theoXÃ NGỌC PHÁI THIỆT HẠI NẶNG SAU CƠN BÃO SỐ 2 NĂM 2014