Hội Phụ nữ huyện Chợ Đồn tổng kết công tác năm 2018

Trong năm 2018, các cấp hội từ huyện đến cơ sở luôn có sự đoàn kết thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát các nội dung nhiệm vụ của hội LHPN tỉnh, Huyện ủy, đảng ủy cơ sở. Triển khai xây dựng kế hoạch công tác, tổ chức các cuộc giao ban, cụ thể hóa các văn bản, hướng dẫn của hội cấp trên phù hợp với điều kiện thực tế của đại phương ; quan tâm đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với các việc làm cụ thể, thiết thực.

Kết quả đã có thêm có 54 hộ đạt 8 tiêu chí “gia đình 5 không 3 sạch”; có 111 hộ hiến 13.309,9 m2 đất để làm đường, nhà họp thôn, …Cán bộ, hội viên, phụ nữ các cơ sở hội tham gia được 7.391 công đóng góp làm đường liên thôn, quyét dọn, tu sửa đường, kênh mương thủy lợi; vận động xây mới được 398 lò đốt rác thải gia đình; 118 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, 22 công trình nước sạch; “ thu gom phế liệu bảo vệ môi trường”. Tuyên truyền vận động cán bộ,  hội viên hướng ứng tháng hành động “Vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” lồng ghép sinh hoạt hội tại các cơ sở hội được 246 buổi có 10.015 chị tham dự. Các cơ sở hội tiếp tục duy trì 243 mô hình tiết kiệm làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đến nay tổng số tiền kiết kiệm được 416.478.000 đồng, chủ yếu cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi phát triển sản xuất, trong năm đã có 319 lượt chị được vay. Đến nay,  có 39 hộ có mô hình phát triển kinh tế điển hình như: Mô hình kinh doanh tổng hợp của chị Trần Thị Ân (Bình Trung), Lâm Thị Huyền (Lương Bằng), mô hình chăn nuôi lợn kết hợp dịch vụ của chị Triệu Thị Quy (Yên Nhuận), Cơm cháy nếp nương của chị Nông Hồng Quyên (Thị trấn Bằng Lũng), …

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hội trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: công tác kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên, việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ ở một số cơ sở chưa thật chặt chẽ, việc nắm bắt, cụ thể hóa các Chủ trương, chính sách các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy có lúc chưa sâu sát; vẫn còn nhiều phụ nữ đi lao động tự do ở Trung Quốc, tình hình đồng bào dân tộc Mông ở Xuân Lạc theo tổ chức bất hợp pháp vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác hội đề ra, năm 2019 Hội LHPN huyện Chợ Đồn sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

Nhân dịp này, có 24 cá nhân và 07 tập thể được Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và hoạt động công tác hội năm 2018./.

Bài trướcTriển khai tư vấn, nói chuyện chuyên đề về phòng, chống HIV/AIDS tại các xã, thị trấn
Bài tiếp theoThẩm định kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Đông Viên