Hội Phụ nữ huyện Chợ Đồn tổ chức hội nghị tập huấn Đề án 938 năm 2019

 Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.

Trong thời gian hai ngày, các đại biểu được hướng dẫn triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 của công tác Hội là “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, truyền đạt nội dung về giám sát và phản biện xã hội liên quan đến an toàn phụ nữ và trẻ em; công tác lên tiếng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em như: Cuộc vận động Phụ nữ rèn luyện “ Tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang”; Lên tiếng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ trẻ em; Kiến thức phòng chống ma túy, tội phạm; Giáo dục cha mẹ, chăm sóc phát triển trẻ em; Kiến thức phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực giới; Giám sát phản biện xã hội; Hướng dẫn phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến và Truyền thông trên mạng xã hội.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp trong thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Phát huy nội lực vai trò chủ động của phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái, góp phần giải quyết các bức xúc trong xã hội có liên quan, tạo môi trường sống, lao động, học tập an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Hướng dẫn cán bộ Hội các cấp xây dựng các mô hình an toàn cho phụ nữ và trẻ em, triển khai các nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương./.

Bài trướcChợ Đồn: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, thu hồi, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Pháo
Bài tiếp theoQũy Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại xã Xuân Lạc