Hội phụ nữ huyện Chợ Đồn duy trì 120 đoạn đường phụ nữ tự quản

  Chị em phụ nữ Chi hội Bản Lanh xã Phương Viên (Chợ Đồn)

phát quang đoạn đường do phụ nữ tự quản.

Để thực hiện tốt, có hiệu quả mô hình “đoạn đường tự quản”, Hội Phụ nữ các địa phương trong huyện đã lồng ghép các hoạt động với chương trình  “ 5 không 3 sạch” như lồng ghép mô hình “Thu gom và xử lý rác tại gia”, yêu cầu mỗi hộ gia đình phải có thùng đựng rác trước cổng, không được vứt rác ra đường, tự xử lý những chất thải rắn. Theo tuần hoặc theo tháng,  cán bộ, hội viên phụ nữ vận động các thành viên trong gia đình và các hộ gia đình sống trên tuyến đường mình quản lý tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải, trồng hoa và xây xanh tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp…Việc làm này không chỉ giúp hội viên và nhân dân nhận thức rõ hơn về trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống mà còn góp phần tích cực để xây dựng nếp sống văn minh, đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn đẩy mạnh phát triển Hợp tác xã
Bài tiếp theoChợ Đồn: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, thu hồi, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Pháo