Hội nông dân xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn với phong trào phát triển kinh tế

 

 

Đến nay, Hội đang quản lý với số vốn vay ủy thác là trên 7 tỷ đồng/ 322 hộ vay. Nguồn quỹ hỗ trợ vận động được 8 triệu đồng đa ng cho 1 hộ vay, nguồn vốn Việt Nam – Phần Lan là trên 8 trăm triệu với 82 hộ vay. 100% các hộ vay vốn đều sử dụng vốn hiệu quả và đúng mục đích. Từ các nguồn vốn trên đã giúp cho hội viên có điều kiện sản xuất, có vốn nên các hội đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đến nay, hội viên đã trồng được trên 205 ha rừng; 18,42 ha cây hồng không hạt; đầu tư mua được 155 con trâu, bò, dê… nhiều hộ sử dụng vốn vay phát huy hiệu quả, có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu, đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp nhiều năm  như hộ: Triệu Văn Cừ, Đào Thị Thu, Hoàng Văn Phong, Triệu Văn Hồ…hàng năm có mức thu nhập trên 50 triệu đồng. Song song với việc vay vốn, Hội đã phối hợp tổ chức được 6 lớp dạy nghề về sản xuất  phân vi sinh, kỹ thuật trồng trọt cho 180 hội viên; Lớp tập huấn kỹ thuật trồng lúa, chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật được 22 buổi cho 825 lượt hội viên; tín chấp với Chi nhánh vật tư huyện cho hội viên ứng phân bón trả chậm được trên 100 tấn phân bón các loại.

Từ những việc làm trên, đời sống của nông dân được cải thiện rõ rệt, góp phần to lớn vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 72 % năm 2010 xuống còn 11,13% năm 2014. Hội viên, nông dân các dân tộc trong toàn xã luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, an ninh chính trị được đảm bảo, an toàn xã hội luôn được giữ vững./.

Bài trướcHội thảo đầu bờ giống lúa Hoa Khôi 4 vụ xuân năm 2014
Bài tiếp theoHội thảo đầu bờ giống ngô lai F1 NK 6326 tại huyện Chợ Đồn