Hội Nông dân thị trấn Bằng Lũng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018 – 2023

        Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Nông dân thị trấn Bằng Lũng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của tổ chức Hội cấp trên, cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng phối hợp. Các thành viên trong Ban chấp hành luôn đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ. Hội luôn chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật và nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội cấp trên. Trong 5 năm qua, chất lượng Hội viên được nâng cao, Hội thường xuyên quán triệt việc thực hiện và chấp hành Điều lệ Hội đến các chi hội. Hàng năm tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua của Hội nhằm củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt. Trong nhiệm kỳ kết nạp mới được 31 hội viên, 100% các chi hội có quỹ công tác sử dụng và quản lý quỹ đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả.Phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được đẩy mạnh đã tạo thêm một số mô hình sản xuất kinh doanh mới,  phát huy hiêu quả và tạo việc làm, thu nhập cho hội viên như: Mô hình trồng rau sạch, mô hình trồng cây Thanh Long ruột đỏ, mô hình nuôi lợn sinh sản…Trong nhiệm kỳ qua đã có tổng số 143 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi trong đó cấp cơ sở đạt 111 hộ, cấp huyện đạt 37 hộ, cấp tỉnh 04 hộ, cấp Trung ương đạt 01 hộ. Hội đã tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay trên 8 tỉ đồng. Xây dựng và vận động quỹ hỗ trợ nông dân đầu nhiệm kỳ là 12.905.000đ. Trong nhiệm kỳ vận động được 13.900.000đ tăng tổng số quỹ hỗ trợ đạt 29.580.000đ.

          Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nông Đức Tranh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn đánh giá cao những kết quả Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đề nghị Hội Nông dân thị trấn Bằng Lũng trong nhiệm kỳ tới cần chủ động, đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền các chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội cấp trên và những quy định của địa phương nhằm làm cho cán bộ, hội viên, nông dân tự giác chấp hành. Công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hội cần chú trọng phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững.

 BCH Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018 -2023

 

          Với tinh thần tập trung dân chủ, đại hội đã bầu 9 đồng chí vào BCH Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu 9 đại biểu đi dự đại hội Hội Nông dân huyện Chợ Đồn trong thời gian tới. Đồng chí Nông Văn Chung được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân, đồng chí Chu Thị Xuân được bầu giữ chức vụ phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Bằng Lũng, nhiệm kỳ 2018-2023.

Bài trướcThị trấn Bằng Lũng tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Bài tiếp theoLàm đậu phụ sạch từ lá giang