Hội nông dân huyện tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân 2020

Năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện triển khai thực hiện hoàn thành nhiều chỉ tiêu thi đua. Hội đã kết nạp mới được 142 hội viên, tăng tổng số Hội viên lên 8.717 người, vận động nông dân tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, có 1. 823 hộ đăng ký đạt 101% kế hoạch giao, tăng 273 hộ so với năm 2019. Qua bình xét có 50 hộ đạt cấp tỉnh, 334 hộ đạt cấp huyện và 1.439 hộ đạt cấp xã. Những gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi mang lại hiệu quả kinh tế cao như hộ ông Trần Văn Quân, xã Yên Phong, ông Đồng Phúc Ngụ, xã Xuân Lạc, bà Triệu Thị Dự, xã Phương Viên…. Hội nông dân huyện vận động hướng dẫn Hội nông dân các xã thành lập được 05 chi tổ hội nghề nghiệp với 35 thành viên:  06 tổ hợp tác với 74 thành viên; 02 Hợp tác xã với 15 hội viên nông dân tham gia. Thực hiện các mô hình như: Nuôi ong, chăn nuôi trâu, bò sinh sản, trồng nấm, nuôi gà, nuôi lợn nái sinh sản, trồng cây dược liệu. Phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – GDTX huyện mở được 15 lớp với 519 Hội viên tham gia các ngành nghề như: Kỹ thuật xây dựng, trồng cây dược liệu, chăn nuôi gia cầm…Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng NTM, Hội viên nông dân ở các xã đã đóng góp được trên 1 tỷ đồng và trên 6 nghìn ngày công lao động.Tu sửa, làm mới: 21,666 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa được 29,767 km kênh mương; sửa chữa, làm mới 8 phòng học, hiến 19.264m 2 đất. Cùng với các phong trào thi đua, các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên, nông dân tương trợ lẫn nhau, đóng góp ủng hộ các loại Quỹ và tương trợ, giúp đỡ các hộ hội viên có người thân qua đời, nông dân gặp khó khăn, hoạn nạn, đã giúp đỡ cho 150 hộ hội viên ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, hội viên nông dân, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vận động hội viên, nông dân phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói và giảm nghèo bền vững…

        

  Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong hoạt động công tác Hội 

và phong trào nông dân năm 2020

Cũng tại hội nghị, Hội nông dân huyện đã tặng khen thưởng cho 22 tập thể và 20 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020. Hội nông dân tỉnh Bắc Kan đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 13 cá nhân vì đã có nhiều thành tích trong 10 năm thực hiện Đề án 966 – ĐA/HND TW, ngày 31/12/2010 của Ban Thường vụ  Trung ương Hội về  “ Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động  Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011 – 2020”./.                               

Bài trướcTổng kết công tác dư luận xã hội và hoạt động cộng tác viên năm 2020
Bài tiếp theoTrung đoàn 246 thực hiện công tác dân vận tại xã Xuân Lạc