Hội Nông dân huyện Chợ Đồn Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2010-2014

 

 Đ/c Nông Quang Nhất – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

      Theo báo cáo đánh giá của Hội Nông dân huyện, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 2 năm gần đây được phát triển sâu rộng, tăng nhanh về số lượng, quy mô và hiệu quả kinh tế – xã hội, đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ về chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình, nhiều mô hình làm kinh tế giỏi đem lại hiệu  quả kinh tế cao. năm 2010 tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 24.614 tấn, bình quân lương thực đầu người 510/kg/người/năm thì đến năm 2013, tổng sản lượng lương thực có hạt là 29.235 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 571 kg/người/năm. Từ phong trào thi đua đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo qua từng năm, năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo chiếm 25,94% thì năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo còn là 14,31%. Toàn huyện đã có 1.867 /5.514 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Một số cơ sở thực hiện tốt phong trào như xã Rã bản, Đông Viên, Xuân Lạc, Đồng lạc, Quảng Bạch, Lương Bằng, Bình Trung và Thị trấn Bằng Lũng.

Các cá nhân hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu

2010-2014 được UBND huyện tặng giấy khen 

      Thông qua các nguồn vốn vay để các hộ có nguồn lực phát triển kinh tế hộ, trong đó nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đã tạo điều kiện cho các hộ được vay vốn kịp, với hoạt động uỷ thác vay vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tạo nguồn cho nông dân đầu tư phát triển sản xuất, đến nay Hội nông dân quản lý 76 tổ vay vốn với tổng dư nợ hiện nay là 57,238 tỷ/ 2.494 hộ vay. tổ chức được 489 lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng, trồng cây ăn quả cho trên 15 nghìn lượt hội viên tham dự. hàng năm có trên 70% hộ gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá. Các phong trào thi đua của Hội đã đáp ứng được những lợi ích thiết thực, quyền lợi chính đáng của hội viên, nông dân, tạo điều kiện cho nông dân có kiến thức và vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh, do vậy đã thu hút được đông đảo nông dân vào tổ chức hội, chất lượng hội viên được nâng lên. từ năm 2010 đến nay đã kết nạp được 1.037 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay là 8.815 hội viên chiếm 81,3% so với số hộ nông nghiệp. Tại Hội nghị có 2 tập thể và 21 cá nhân hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu 2010-2014 được UBND huyện tặng giấy khen./.

Bài trướcTrường Mầm non Liên cơ tổng kết năm học 2013 – 2014 và vui tết thiếu 1/6
Bài tiếp theoSơ kết 6 tháng đầu năm 2014 và đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011-2016