Hội Nông dân Chợ Đồn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

 

 Nông dân xã Ngọc Phái tích cực làm đường Nông thôn mới

 

Các cấp Hội trong huyện đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, hội viên cũng như quần chúng nhân dân hiểu và thấy rõ được những mặt tích cực của việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; vận động hội viên và nhân dân tích cực hiến đất, góp công để xây dựng phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn. Theo đánh giá của Hội nông dân huyện, sau thời gian triển khai thực hiện, cái được lớn nhất là nhận thức của bà con đã được nâng cao. Với cách nghĩ “xây dựng nông thôn mới là làm cho mình và mình được hưởng”, nhân dân trong xã đã tích cực hiến đất, góp công để làm các công trình phúc lợi. Theo đó, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã vận động hội viên đóng góp được trên 230 triệu đồng, trên 9.600 ngày công lao động; sửa chữa làm mới 16km đường giao thông nông thôn, nạo vét, tu sửa 12km kênh mương nội đồng, sửa chữa 03 cầu tạm; Các hộ dân tham gia hiến trên 4.000m2 đất, 5 tấn xi măng, 24 khối cát, sỏi để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Cùng với đó, để thực hiện các tiêu chí về văn hóa, các cấp Hội tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố văn hóa, theo đó, năm 2016 này đã có trên 8.600 hộ hội viên nông dân đăng ký xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa.

Ông Nguyễn Thái Thành, Chủ tịch Hội nông dân huyện, cho biết: cùng với xây dựng nông thôn mới, hội nông dân huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức phát động sâu rộng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với xây dựng nông thôn mới. Qua đó, hội viên nông dân không chỉ đổi mới tư duy, cách làm kinh tế, mà còn sẵn sàng chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm, giúp đỡ những hộ khó khăn, hộ nghèo vươn lên; biết sử dụng lao động một cách hợp lý, sử dụng đồng vốn một cách hiệu quả, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Tiêu biểu một số mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao như: hộ ông Nông Đức Khí, xã Đồng Lạc; bà Trịnh Thị Thơm, xã Ngọc Phái; ông Hà Văn Cẩn, thị trấn Bằng Lũng; bà Lý Thị Lường, xã Rã Bản… Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã mang lại hiệu quả cho hội viên, nông dân, góp phần quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo, đến cuối năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 7,9% theo tiêu chí cũ.

Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định vai trò tích cực và quan trọng của các cấp Hội Nông dân trong việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tiếp tục thực hiện chương trình này, các cấp Hội Nông dân trong huyện xác định cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, hội viên có nhận thức đúng và phát huy hiệu quả vai trò chủ thể của nông dân trong thực hiện phong trào “chung tay xây dựng nông thôn mới”./.

Bài trướcHiệu quả từ các chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo
Bài tiếp theoDiễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016, tại xã Đông Viên