Hội nghị ủy viên UBND huyện Chợ Đồn mở rộng

 Đ/c Ma Thị Na – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ủy viên UBND huyện mở rộng

Sau 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, kinh tế – xã hội tiếp tục có bước phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an – ninh được giữ vững, một số chỉ tiêu chủ yếu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả huyện Chợ Đồn đã thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch 50/63 chỉ tiêu. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người đạt 24.850.000/người/ năm, tăng 3.803.000đ so với năm 2015. Kinh tế nông nghiệp có bước chuyển dịch tích cực, một số sản phẩm nông nghiệp đã tạo thành hàng hóa trên thị trường như, chè Shan tuyết, gạo Bao thai, Hồng không hạt, Cam, Quýt, Măng khô… Lĩnh vực lâm nghiệp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã trồng mới được trên 2.600ha; Gía trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thương mại tăng so với đầu nhiệm kỳ. Chương trình xây dựng Nông thôn mới, có 01 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; Bình quân số tiêu chí đã đạt của toàn huyện là 8,7 tiêu chí. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo quy định. Thu ngân sách hằng năm đều vượt chỉ tiêu giao. Chất lượng giáo dục ở các bậc học có sự chuyển biến tích cực. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được duy trì, bảo đảm không để dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền được duy trì thường xuyên. Chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng Nông thôn mới được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo  toàn huyện còn 18,91%. Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Hệ số sử dụng đất ruộng thấp; diện tích trồng cây cam, quýt, thuốc lá, chè Shan tuyết, tổng đàn trâu, bò giảm so với đầu nhiệm kỳ; Tình hình vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng vẫn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng, đã phát hiện và lập hồ sơ 280 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng. Kết quả giải ngân một số nguồn vốn còn chậm, đạt thấp; Công tác chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới ở một số xã chưa thực sự quyết liệt, tiến độ đạt các tiêu chí còn chậm; Vẫn xảy ra trường hợp vận chuyển, tằng trữ khoáng sản trái phép; Kết quả giảm nghèo qua các năm đạt thấp…

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện đã đánh giá kết quả sử dụng các phần mềm dùng chung tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 7 tháng đầu năm 2018. Nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã sử dụng các phần mềm dùng chung, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, triển khai sử dụng chưa đồng đều giữa các cấp, các cơ quan, đơn vị; mức độ triển khai ứng dụng còn ở mức thấp.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương trong thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết. Đối với các chỉ tiêu đạt thấp, khó đạt, huyện sẽ giao cho các cơ quan chuyên môn tập trung xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện cụ thể theo từng lĩnh vực, phấn đấu thực hiện đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra./.

Bài trướcLãnh đạo huyện kiểm tra, thăm nắm tình hình phát triển kinh tế – xã hội tại xã Nam Cường và Tân Lập
Bài tiếp theoChợ Đồn đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”