Hội nghị tuyên truyền, triển khai nhân rộng Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Yên Thượng

 Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi tuyên truyền các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện truyền đạt những nội dung liên quan đến Luật số 02/2007/QH12 về phòng, chống Bạo lực gia đình; Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Quy định về xử phạt hành chính trong một số lĩnh vực trong đó có phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai xây dựng Mô hình câu lạc bộ phòng phống bạo lực gia đình tại xã Yên Thượng,…

Hội nghị cũng đưa ra thảo luận một số nội dung được quan tâm như: tình hình, thông tin về về phòng, chống bạo lực tại các gia đình, thôn, bản của xã, nguy cơ tiềm ẩn bạo lực gia đình và công tác tuyên truyền hộ gia đình, người dân về tự giác chấp hành pháp luật, thực hiện tốt hương ước thôn, tổ, xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa, thôn, tổ văn hóa và thảo luận lựa chọn xây dựng mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững của xã.

Sau hội nghị tập huấn, Ban chỉ đạo Công tác gia đình xã Yên Thượng sẽ lựa chọn thôn để quyết định thành lập Mô hình Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, vừa làm tốt công tác tuyên truyền và để nâng cao hiểu biết của các hộ dân, người dân trên địa bàn xã về giảm thiểu hành vi bạo lực gia đình, tiến tới xây dựng cuộc sống ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, xây dựng Nông thôn mới góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa, xã hội năm 2020 của xã Yên Thượng.

Bài trướcChợ Đồn tập trung chăm sóc cây trồng vụ mùa
Bài tiếp theoLấy ý kiến cộng đồng dân cư cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu “ Nghệ nhân ưu tú” tại Chợ Đồn