Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022 và học tập, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và của tỉnh

Sáng 24/01, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022 và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.
Tại điểm cầu Hội trường UBND huyện dự Hội nghị có các đồng chí Hà Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện công tác tại các cơ quan, đơn vị trong huyện.

 Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường UBND huyện Chợ Đồn.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2021 và triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 03/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ năm 2022; thông qua Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính
Hội nghị nghe quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh như: Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy định số 46-QĐ/TW, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện về những điều đảng viên không được làm; quán triệt Quy chế số 22-QC/TU, ngày 30/12/2021 của Tỉnh ủy về công tác Dân vận của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 16/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Quy định số 49-QĐ/TW, ngày 22/12/2021 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam; Quy định số 51-QĐ/TW, ngày 29/12/2021 của Ban Bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư và Công văn số 526-CV/TU, ngày 20/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương và đánh giá cao tinh thần học tập của cán bộ, đảng viên. Để các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng sớm được triển khai có hiệu quả, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau: Cấp uỷ các cấp chỉ đạo tổ chức quán triệt học tập trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền những nội dung cốt lõi của các chỉ thị, kết luận đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác quán triệt, học tập phải được cấp ủy chỉ đạo triển khai khẩn trương, nghiêm túc, phù hợp với điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Cùng với việc quán triệt học tập, cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện ở cấp mình. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp tăng cường công tác tuyên truyền gắn với nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn. Nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh.
Theo tổng hợp của Ban Tuyên giáo huyện ủy, huyện Chợ Đồn có hơn 3.500 cán bộ, đảng viên tại các điểm cầu xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tham dự dự hội nghị.
Tác giả: Nông Đuổng

 

Bài trướcChợ Đồn chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ xuân 2022
Bài tiếp theoBHXH huyện Chợ Đồn vượt khó hoàn thành nhiệm vụ năm 2021