Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 Đồng chí Triệu Huy Chung – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Ủy ban

bầu cử huyện phát biểu ý kiến tại hội nghị tổng kết bầu cử  điểm cầu huyện Chợ Đồn 

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Chợ Đồn có đồng chí Hà Đức Tiến – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy ; Đồng chí Ma Thị Na – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện ; Đồng chí Triệu Huy Chung – Phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện – Chủ tịch ủy ban bầu cử huyện; Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Ủy ban bầu cử, Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử huyện; Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử các xã thị trấn; Các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được yêu cầu đề ra, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội lớn của toàn dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, cụ thể; quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn chi tiết, cụ thể về công tác bầu cử phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ cho công tác bầu cử. Công tác chuẩn bị và lựa chọn giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã được làm tốt. Danh sách, tiểu sử, chương trình hành động của những người ứng cử đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch để cử tri có thể nghiên cứu, lựa chọn những người mà mình cho là xứng đáng nhất để bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, bằng nhiều hình thức phù hợp để cử tri và nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Kết quả  trong ngày bầu cử, số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,81% . Số người trúng cử ĐBQH là 6 đại biểu; số người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh là 50 đại biểu. Số người trúng cử đại biểu HĐND huyện là 238 đại biểu. Số người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn  là 1952 đại biểu. Những người được lựa chọn làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026 đều là những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Công tác an ninh trật tự phục vụ bầu cử  được thực hiện tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện tốt, tất cả cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử an toàn và thuận lợi.

Bên cạnh những kêt quả tích cực thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở một số địa phương, nhất là ở cấp xã chưa thực sự sâu sát, quyết liệt, kịp thời; một số đơn vị bầu thiếu đại biểu phải bầu thêm, qua bầu thêm vẫn không bầu đủ số đại biểu đã được ấn định; Việc lựa chọn thành viên của một số Tổ bầu cử chưa phù hợp, nhiều thành viên mới tham gia lần đầu, chưa có kinh nghiệm, dẫn đến việc kiểm phiếu bầu, hoàn thiện các biểu mẫu còn lúng túng…Các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đưa ra những kiến nghị, giải pháp bài học kinh nghiệm cho cuộc bầu cử nhiệm kỳ sau.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phương Thị Thanh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh  ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành, địa phương, và từng thành viên Ủy ban bầu cử, tổ bầu cử ở các cấp đã tận tụy, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo phân công. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, các đơn vị cần chủ động, tập trung thực hiện một số nội dung sau: Căn cứ quy định của Luật, Hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sự lãnh đạo của cấp ủy, các địa phương chủ động chuẩn bị các điều kiện, nhất là nhân sự để tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND theo luật định. Đại biểu HĐND các cấp xây dựng lộ trình thực hiện chương trình hành động đã báo cáo trước cử tri để thực hiện, gửi về UBMTTQ Việt Nam cùng cấp để giám sát. Ủy ban bầu cử các cấp, cơ quan, địa phương chủ động hoàn thiện sớm các thủ tục thanh quyết toán kinh phí bầu cử đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo vừa tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch, vừa thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ kinh tế – xã hội theo kế hoạch năm 2021…

  01 tập thể và 3 cá nhân huyện Chợ Đồn được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

do có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 

Tại hội nghị, 27 tập thể và 31 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Có 3 tập thể và 3 cá nhân được UBND tỉnh Bắc Kạn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen./.

Bài trướcHội nghị trực tuyến tổng kết Mặt trận tổ quốc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn thực hiện tốt “ mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế – xã hội