Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

 Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Chợ Đồn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn xác định giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển.

Tiếp đó, tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội thông qua báo cáo tổng kết, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và đề xuất báo cáo chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, qua đó cũng chỉ ra những kết quả nổi bật: Tổng kinh phí thực hiện Chương trình: 48.397 tỷ đồng (Ngân sách trung ương: 41.449 tỷ đồng, vốn đầu tư: 29.698 tỷ đồng; vốn sự nghiệp: 11.751 tỷ đồng; Ngân sách địa phương: 4.848 tỷ đồng, vốn đầu tư: 3.452 tỷ đồng, vốn sự nghiệp: 1.396 tỷ đồng; Vốn huy động hợp pháp khác: 2.100 tỷ đồng) nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Quốc hội đề ra. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn 3,75%, bình quân trong 4 năm giảm 1,53%/năm, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân của cả nước từ 1-1,5%/năm. Trong 4 năm đã có 1.353.805 hộ/tổng số 2.338.569 hộ nghèo (số liệu cuối năm 2015) đã thoát nghèo (chiếm 58%). Ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn khoảng 2,75%. Như vậy sau 5 năm, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm khoảng 1,43%/năm, đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm còn 27,85%, bình quân trong 4 năm giảm 5,65%/năm, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao giảm bình quân 4%/năm; ước cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo bình quân các huyện nghèo còn khoảng 24%. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân 4%/năm (kế hoạch giảm từ 3-4%/năm); Thu nhập bình quân hộ nghèo đến cuối năm 2018 tăng khoảng 1,4 lần so với cuối năm 2015, dự kiến đến cuối năm 2020 thu nhập hộ nghèo tăng 1,6 lần, vượt chỉ tiêu đề ra là 1,5 lần.

Các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình: Đến cuối năm 2019, đã có 8/64 huyện nghèo thoát khỏi tình trạng ĐBKK đạt 12,5% và 14/30 huyện nghèo. Đến 30/9/2020 đã có 103/292 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, đạt tỷ lệ 35,3% (vượt 5,3%, chỉ tiêu đề ra đến cuối năm 2020 có 30% số xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng ĐBKK).  Dự kiến kết thúc năm 2020 có khoảng 550 xã (hiện tại có 121 xã hoàn thành mục tiêu), 1.286 thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 (xã ước tính hoàn thành Chương trình 135 chiếm tỉ lệ 25,7% trên tổng số 2.139 xã thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020;  Đến tháng 3/2020 tỷ lệ quy hoạch cấp xã theo tiêu chuẩn nông thôn mới đạt 99,8%. Từ 80% – 90% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo tiêu chuẩn và cấp kỹ thuật theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Đến tháng 6/2019, đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được cứng hóa đạt 73% tương ứng với 101.147 km/139.273 km. Từ 70% – 80% thôn, bản có đường trục giao thông được cứng hóa đảm bảo tiêu chuẩn và cấp kỹ thuật theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Từ 60% – 70% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, từ 80% – 90% trạm y tế cấp xã có đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đến tháng 5/2020 có 92,2% xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn nông thôn mới[1], kế hoạch đến cuối năm 2020 đạt 80% số xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn nông thôn mới; 75% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; Hệ thống cung cấp nước sạch được tập trung đầu tư xây dựng với quy mô, mô hình xã hội hoá, hợp tác công tư đa dạng, phong phú. Các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư đáp ứng 75% – 80% nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hằng năm. Đến tháng 3 năm 2020 đạt 93,2% đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hằng năm. Thu nhập của hộ gia đình tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tăng 20% – 25%/năm; bình quân mỗi năm có ít nhất 15% hộ gia đình tham gia dự án thoát nghèo, cận nghèo; Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo đã góp phần tăng thu nhập từ 20-25% cho các hộ tham gia dự án. Hỗ trợ đào tạo nghề và giáo dục định hướng cho 20.000 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, trong đó từ 60%-70% lao động đi làm việc ở nước ngoài; Đến cuối năm 2019,giáo dục định hướng có 5.429 người được đào tạo; lao động đi làm việc ở nước ngoài xuất cảnh 2.649 người, 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn, bản được tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo. Chương trình đã tổ chức được khoảng 128 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 19.240 lượt cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở đạt 96,2%, đến năm 2020 thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho 20.000 lượt cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở (đạt và vượt chỉ tiêu đề ra)…

Trong Chương trình hội nghị các đại biểu tại các điểm cầu được xem phóng sự: Diện mạo mới, sức sống mới; Nghe báo cáo tham luận của các đơn vị địa phương, cá nhân đã đạt được những kết quả nổi bật trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (UBND tỉnh Hà Giang; UBND thành Phố Hồ Chí Minh; UBND huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; UBND xã Mường Kim, huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu; Bà Nguyễn Thị Bảy, thôn Khả Đông, xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Tiếp đó là phát biểu của Lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương ( Ngân hàng thương mại và phát triển Việt Nam BIDV; Tập đoàn Viễn thông Quân đội Vettell; Bộ Tài Chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đại diện Tổ chức UNDP tại Việt Nam; Bộ Giáo Dục và Đào tạo; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban Dân tộc) và bài phát biểu quan trong của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại hội nghị.

Kết thúc hội nghị là Chương trình trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có những thành tích đóng góp cho việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020: Cụ thể có 02 đơn vị được Tặng Huân Chương lao động hạng nhất (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Văn phòng Chính phủ); 07 đơn vị được tặng Huân chương lao động hạng 3; Có 09 tập thể ,cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 12 tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí về công tác giảm nghèo./.

 

Bài trướcBan Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn kiểm tra công tác tuyên giáo năm 2020 tại Đảng bộ huyện
Bài tiếp theoChợ Đồn có 06 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao năm 2020