HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT HAI NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW

 HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT HAI NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW

Hội nghị đã lắng nghe Dự thảo “Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới” do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày cùng các tham luận của các đại biểu tại các điểm cầu trên toàn quốc.

Hội nghị đã tổng kết những kết quả đạt được qua 2 năm thực hiện các nội dung của Chị thị 05-CT/TW chỉ ra những mô hình hay, những kinh nghiệm quý, những việc làm cụ thể, thiết thực của các địa phương, đơn vị trong toàn quốc. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế đó và đề xuất phươnng hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để thực hiện tốt hơn Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn quốc./.

Bài trướcTổng kết công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Bài tiếp theoLễ trao tặng Huy hiệu 70, 60, 55, 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2018