Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII

 Toàn cảnh Hội nghị

Để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong tổ chức quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết, cũng trong ngày 29/6/2018, các tỉnh, thành phố và các huyện cũng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và các báo cáo viên trên địa bàn.

Tại điểm cầu huyện Chợ Đồn, tham dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Đào- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh Bắc Kạn. Đồng chí Hà Sỹ Huân – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có 244 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên UBKT huyện ủy; Trưởng, phó các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể, hội; Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn và các đồng chí báo cáo viên cấp huyện.

Hội nghị diễn ra trong một ngày, sau lời phát biểu khai mạc của đồng chí  Đồng chí Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên bộ chính trị, Trưởng ban tổ chức Trung ương quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19 tháng 5 năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và  uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Các đồng chí, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23 tháng 5 năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm  xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

 Các đại biểu dự Hôi nghị

Sau hội nghị này, các cấp ủy tổ chức đảng, đoàn thể phải xây dựng kế hoạch triển khai học tập, quán triệt 3 nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ở đơn vị, địa phương mình đảm bảo thuyết phục, hiệu quả, để các đối tượng nhận thức đầy đủ nội dung của từng Nghị quyết, khắc phục bệnh lười học nghị quyết, học tập hình thức đối phó./.

Bài trướcHội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2018
Bài tiếp theoHội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ 13 mở rộng