Hội nghị trực tuyến tỉnh Bắc Kạn về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hợp tác xã

Theo báo cáo, trong 5 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp ổn định và phát triển kinh tế, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong đó tập trung thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Kết quả, kinh tế – xã hội của tỉnh được duy trì, tuy nhiên hoạt động sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực gặp nhiều khó khăn do dịch tả lợn châu Phi và dịch Covid-19 gây ra.

 Hội nghị trực tuyến tỉnh Bắc Kạn về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

và hợp tác xã tại đầu cầu huyện Chợ Đồn

Hội nghị đã tiếp nhận 193 đề xuất, kiến nghị từ 51 doanh nghiệp và 53 hợp tác xã gửi tới UBND tỉnh.  Đối với huyện  Chợ Đồn, các Doanh nghiệp , Hợp tác xã có một số ý kiến như: Về lĩnh vực khoáng sản, do ảnh hưởng dịch COVID -19 nên một số chuyên gia của Trung Quốc chưa sang làm việc nên công ty vẫn chưa hoạt động; về lĩnh vực xây dựng cơ bản,  đơn giá nhân công theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD thấp hơn so với thực tế; Đối với các Hợp tác xã thì việc tiếp cận vốn vốn chưa kịp thời nên ảnh hưởng đến phát triển sản xuất …

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Lý Thái Hải đã tiếp thu các kiến nghị, đồng thời chia sẻ những khó khăn mà doanh nghiệp, HTX đã gặp phải do ảnh hưởng của dịch Covid-19. UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành trong thời gian tới tích cực thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của Chính phủ, của các bộ, ngành và của tỉnh. Các địa phương phải tăng cường quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, HTX tổng hợp cụ thể các ý kiến, kiến nghị để UBND tỉnh ban hành văn bản giải quyết cụ thể đối với từng vấn đề…Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp, HTX tiếp tục phát huy tính chủ động tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp; đoàn kết, tăng cường liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng doanh nghiệp, HTX, tạo ra các chuỗi liên kết, cung ứng trong nước; chung sức cùng các cấp, ngành thực hiện tốt các chính sách, giải pháp để vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh, đồng lòng, chung tay vượt khó, đóng góp mau chóng phục hồi nền kinh tế của tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới./.

Bài trướcChợ Đồn: Tập huấn nâng cao năng lực lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Bài tiếp theoChợ Đồn tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020