Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh Kết quả hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng (khóa XII)

 Quang cảnh Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh Kết quả

Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng (khóa XII)

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du – Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7/5 đến ngày 12/5/2018, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung cơ bản các văn kiện: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, thảo luận, tán thành và thống nhất cao với Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp năm 2017…

Sau phần thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), các đại biểu được nghe đồng chí Lý Thái Hải – Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về công tác cải cách hành chính của tỉnh Bắc Kạn năm 2017; đồng chí Trần Thị Lộc – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Quy định về sự giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; Đồng chí Ma Từ Đông Điền – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

          Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du chỉ đạo: các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) phù hợp với từng cơ sở, đặc biệt lưu ý về công tác tổ chức cán bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Các sở ban ngành, cơ quan đơn vị cần nỗ lực hơn trong thực hiện cải cách hành chính, triển khai thực hiện cải cách hành chính đồng bộ, góp phần thay đổi tích cực kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính giữa các địa phương, các cơ quan đơn vị trong tỉnh. Tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí hoạt động hiệu quả, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trên địa bàn tỉnh./.

Bài trướcGiải bóng chuyền hơi Công nhân viên chức lao động lần thứ 2 năm 2018
Bài tiếp theoĐồng chí Nguyễn Văn Du -Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn làm việc với huyện Chợ Đồn