Hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) và triển khai các văn bản mới

Chiều 20/5, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) và triển khai một số chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Các đồng chí Hoàng Duy Chinh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.
Hội nghị được kết nối đến các điểm cầu các huyện, xã trong toàn tỉnh. Huyện Chợ Đồn tổ chức 01 điểm cầu cấp huyện và 20 điểm cầu xã, thị trấn với trên 700 đại biểu tham dự. Dự Hội nghị tại điểm cầu cấp huyện có đồng chí Hà Đức Tiến- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Triệu Huy Chung – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Các đồng chí Trưởng, Phó các cơ quan, phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị – xã hội huyện; cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn huyện.
ảnh: Đại biểu tại điểm cầu cấp huyện tham dự Hội nghị.
Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII). Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 04 đến 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; nghe báo cáo chuyên đề về “Xung đột Nga – Ukraine: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra”…
Hội nghị cũng nghe quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, gồm: Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước. Quyết định số 61-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Chấp hành Trung ương  ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước đối với cấp ủy địa phương. Kết luận số 34-KL/TW  ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 99-KH/TU, ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028. Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 15/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện. Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 05/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.
Tác giả: Nông Đuổng
Bài trướcChợ Đồn hoàn thành Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027
Bài tiếp theoCông an Chợ Đồn phát động “Đợt cao điểm 60 ngày, đêm tấn công, trấn áp tội phạm, chào mừng 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân ( 20/7/1962-20/7/2022)”