Hội nghị trực tuyến nghiên cứu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 Toàn cảnh các Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Chợ Đồn.

Dự hội nghị, tại điểm cầu huyện Chợ Đồn có các đồng chí Lãnh đạo huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND & UBND huyện.  Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Ban tuyên giáo huyện ủy, Trưởng, Phó các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, tổ chức hội cấp huyện. Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn. Bí thư các Chi, Đảng ủy trực thuộc huyện ủy. Các đồng chí báo cáo viên cấp huyện. Cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị lực lượng vũ trang huyện và Bí thư, đoàn thanh niên các xã, thị trấn cùng tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Giáo sư – Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo nội dung chuyên đề “ Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là nội dung tư tưởng chính trị và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm phát huy sức mạnh nội lực tạo động lực cho công cuộc đổi mới đất nước của Đảng của dân tộc.

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện Chuyên đề theo Hướng dẫn số 108- HD/BTGTW ngày 4/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm… xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

Sau hội nghị, các Chi bộ, Đảng bộ cần quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thảo luận để xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Từng đảng viên chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với Chi bộ…/

Bài trướcHoàn thành công tác kiện toàn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với các thôn mới thành lập
Bài tiếp theoKỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021