Hội nghị trực tuyến định hướng cách thức xây dựng mô hình “Dân vận khéo” và phát huy dân chủ ở cơ sở

Tại điểm cầu huyện Chợ Đồn, dự hội nghị có đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư TT huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Ma Văn Trị, Ủy viên BTV huyện ủy – Trưởng Ban dân vận huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam huyện; đại diện Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn.

 Các đại biểu tại điểm cầu huyện Chợ Đồn theo dõi Hội nghị

Theo báo cáo đề dẫn tại Hội nghị, tổng kết giai đoạn 2018-2020, phong trào thi đua “ Dân vận khéo” của tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định, đã có 2.707 mô hình “ dân vận khéo” đăng ký thực hiện với hơn 1.100 mô hình được công nhận. Tổng kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án 06-ĐA/TU ngày 14/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả phong trào “ Dân vận khéo” trong giai đoạn hiện nay, toàn tỉnh có 19 tập thể, 23 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “ dân vận khéo” được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; có 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 01 tập thể được Ban dân vận Trung ương tặng bằng khen. Triển khai Kết luận 03-KL/TU ngày 10/12/2020 về tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức quán triệt, triển khai đến các tổ chức đảng trực thuộc, có 10/11 Đảng bộ cụ thể hóa văn bản để chỉ đạo, triển khai ở cấp mình; ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ “Dân vận khéo” năm 2021 theo kế hoạch của tỉnh. Đến nay, đã có 11/11 huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc gửi tổng hợp đăng ký về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh với 2.011 mô hình, trong đó có 1.354 mô hình đăng ký mới, 657 mô hình duy trì.

Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện vẫn còn có những hạn chế nhất định như: Một số đơn vị, địa phương tổng hợp đăng ký mô hình “Dân vận khéo” chậm so với quy định; số lượng đăng ký còn ít, lĩnh vực đăng ký chưa toàn diện; một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, nên quá trình hướng dẫn, định hướng việc đăng ký mô hình chưa phù hợp, kịp thời. Công tác kiểm tra, nắm tình hình việc thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” của Ban Chỉ đạo các cấp chưa thường xuyên do thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe một số tham luận chia sẻ về kinh nghiệm, giải pháp “Dân vận khéo” trong xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, đoàn viên hội viên; giải pháp “Dân vận khéo” trong thực hiện cải cách hành chính, xây dựng công sở, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào “Dân vận khéo” tại địa phương; giải pháp thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giải pháp thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong giữ gìn và phát huy bản sắn văn hoá dân tộc, cố kết cộng đồng gắn với phát triển du lịch, dịch vụ…

Các đại biểu cũng thảo luận, đề ra những giải pháp, cách thức tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ma Từ Đông Điền- Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” tiếp thu ý kiến của các đại biểu; những giải pháp đại biểu nêu sẽ được nghiên cứu, cụ thể hoá trong các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025 và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các địa phương, đơn vị cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo và Quy chế dân chủ ở cơ sở; nội dung phong trào “Dân vận khéo”, các mô hình cần gắn với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; tập trung các nội dung, hoạt động nhằm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” theo định hướng của Ban Dân vận Trung ương…/.
Bài trướcChợ Đồn: Tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng
Bài tiếp theoChợ Đồn tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021