Hội nghị trực tuyến Ban tuyên giáo Trung ương

 Hội nghị trực tuyến Ban tuyên giáo Trung ương

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp thông tin về chuyên đề xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 nhiệm kỳ 2018-2023; Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, những vấn đề đặt ra và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới./.

Bài trướcChợ Đồn: Tập huấn công tác Dân vận, quy chế dân chủ, dân tộc và tôn giáo 2018
Bài tiếp theoKhai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính K49