Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh lần thứ nhất, năm 2021

 Hội nghị  trực tuyến BCĐ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh lần thứ nhất, năm 2021

(Nguồn ảnh CTTĐT tỉnh Bắc Kạn)

Theo báo cáo tại Hội nghị, hiện nay, cả tỉnh đang có 625 đầu mối cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Các đơn vị, địa phương duy trì tốt việc sử dụng phần mềm để gửi, nhận, xử lý văn bản. Hệ thống phần mềm “Một cửa điện tử”, “Một cửa điện tử liên thông” và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao được sử dụng ngày càng hiệu quả. Kết quả đánh giá Chỉ số và xếp hạng tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019, Bắc Kạn xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 10 bậc so với năm 2018. Tuy nhiên, việc xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh cũng gặp một số khó khăn như: Hạ tầng CNTT chưa hoàn thiện; việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hành chính chưa thật sự đáp ứng yêu cầu của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; nguồn nhân lực CNTT trong các cơ quan, đơn vị hiện vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ…

Năm 2021 là năm quan trọng trong việc thúc đẩy xây dựng Chính quyền điện tử và thực hiện Chuyển đổi số của tỉnh, vì vậy, từ nay đến cuối năm 2021, tỉnh tập trung hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, điều hành; hoàn thiện hạ tầng; thúc đẩy các giải pháp tuyên truyền về Chính quyền điện tử, chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng từng bước hình thành “Công dân điện tử” trong người dân, doanh nghiệp; tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá các hệ thống thông tin trọng tâm của tỉnh; kiểm tra, đôn đốc tình hình ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử tại các đơn vị, địa phương…Đối với hoạt động của Ban Chỉ đạo, sẽ tổ chức học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh đã triển khai tốt mô hình Chính quyền điện tử và thực hiện Chuyển đổi số; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình ứng dụng, xây dựng Chính quyền điện tử tại các đơn vị, địa phương…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu nêu lên một số khó khăn trong việc xây dựng Chính quyền điện tử tại địa phương, đơn vị và đề xuất những giải pháp để xây dựng hiệu quả Chính quyền điện tử trong thời gian tới. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị, các địa phương, đơn vị quan tâm, sâu sát trong xây dựng Chính quyền điện tử; chủ động về nhân lực CNTT; triển khai quyết liệt chương trình số hóa dữ liệu, nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4; đối với Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), đề nghị các Sở nghiêm túc thực hiện việc nhập dữ liệu vào các phần mềm… 

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải đề nghị các sở, ngành quyết liệt thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; quan tâm xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển hạ tầng, đào tạo tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT; chú trọng vấn đề an toàn an ninh thông tin. Đối với Ban Chỉ đạo, từ nay đến cuối năm 2021 cần tập trung xây dựng hệ thống truyền hình trực tuyến đến cấp xã; khẩn trương phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Điều hành thông minh; đánh giá lại phần mềm quản lý văn bản hiện nay…/. 

Bài trướcChợ Đồn chú trọng công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026
Bài tiếp theoChợ Đồn dự kiến có 39620 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026