Hội nghị triển khai thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

  Hội nghị triển khai thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Công an huyện quán triệt những nội dung cơ bản về Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 79/2018/NĐ – CP, ngày 16/5/2018 của Chính phu quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Triển khai các Thông tư số 16, 17 và 18, ngày 15/5/2018 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Luật và Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật… Đồng thời, thông qua các Chỉ thị của Tỉnh ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch của Công an tỉnh, Chỉ thị của Huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện, kế hoạch của Công an huyện về việc triển khai thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, công tác quản lý, tuyên truyền vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và phân tích những điểm mới của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Hoàn, Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn cần tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và tác hại của việc tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm nâng cao nhận thức trong quần chúng nhân dân./.

Bài trướcTổ chức phiên giao dịch việc làm tại Chợ Đồn
Bài tiếp theoChợ Đồn thực hiện công tác dân vận gắn với việc làm theo lời Bác