Hội nghị triển khai thực hiện chương trình “ Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2019.

Theo báo báo năm 2018, Chương trình đã được triển khai tại xã Nam Cường với 11 thôn và 510 hộ gia đình là hộ nghèo, gia đình chính sách được hỗ trợ xây nhà tiêu hợp vệ sinh. Theo đó, số nhà tiêu hợp vệ sinh được hỗ trợ thêm là 30 cái. Kết quả tại xã Nam Cường, số nhà tiêu được cải thiện đạt 62,4%; 98% có điểm rửa tay bằng xà phòng ở các trạm y tế, trường học; tỷ lệ sạch sẽ đạt 85% ; Hố tiêu được đậy kín đạt 63%…với các tiêu chí đạt trên, năm 2018, xã Nam Cường vẫn chưa đạt tiêu chí của chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”.

 Trung tâm y tế huyện Chợ Đồn giới thiệu về  chương trình “ Mở rộng quy mô

vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”

Mục tiêu cụ thể đến 30/12/ 2019, toàn huyện phấn đấu có 02 xã được công nhận “Vệ sinh toàn xã” là Nam Cường và Phương Viên. Theo đó, huyện sẽ hỗ trợ xây mới 29  nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách tại 2 xã này. Cụ thể sẽ có 28 thôn, 1.673 hộ và trên 07 nghìn nhân khẩu của 02 xã trên được hưởng lợi từ chương trình này.

Tại hội nghị, xã Nam Cường là xã trực tiếp thực hiện chương trình đã cùng các đại biểu thảo luận, nêu những thuận lợi cũng như khó khăn khi triển khai thực hiện chương trình nhận thức của người dân còn hạn chế trong việc xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; một bộ phận người dân còn trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; hành vi, thói quen sử dụng nhà tiêu, rửa tay bằng xà phòng chưa phổ biến… Đây là những vấn đề cần được đẩy mạnh hơn nữa trong công tác tuyên truyền vận động nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình tại xã Nam Cường và xã Phương Viên trong năm 2019, đẩy nhanh việc hoàn thành tiêu chí số 17 trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương., góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện điều kiện sống, nâng cao sức khỏe của nhân dân./.

Bài trướcHuyện Đoàn Chợ Đồn tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông năm 2019
Bài tiếp theoTuyên truyền mô hình điểm Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2019