Hội nghị triển khai Luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014

 

 

 

Hội nghị đã tiến hành triển khai các văn bản, gồm: Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19/6/2013; Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 18/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị quyết số 13/2014/NĐ –CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. Thông tư số 24/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành, Trung ương về Giáo dục quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong quân đội nhân dân Việt Nam; Thông tư số 25/TT – BQP ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn tuyên truyền Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Thông tư số 38/2014 ngày 30/5/2014 của Bộ quốc phòng về việc ban hành Chương trình, nội dung, Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; Thông tư số 39/2014, ngày 03/6/2014 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh cho người học trong chương trình của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội; Thông tư số 40/2014/TT-BQP ngày 04/6/2014 của Bộ Quốc phòng về việc quy định mẫu chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh./.

Bài trướcNgân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức sơ kết 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014.
Bài tiếp theoChợ Đồn hoàn thành chiến dịch tiêm phòng vắc xin Sởi-Rubella cho trẻ từ 01 -14 tuổi.