Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát và hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

 Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND huyện về thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận ghèo huyện năm 2020; Quát triệt nội dung Quyết định số 59/2015/QĐ –TTg ngày 19/11/20215 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 14/2018/TT – BLĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT –BLĐ.

Tại hội nghị, cũng hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của tổ điểu tra cấp thôn và trao đổi, giải đáp những thắc mắc của đại biểu về quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo; cách sử dụng các mẫu, biểu phiếu thu thập thông tin, cách điều tra thông tin, rà soát kết quả, phân loại hộ nghèo và quy trình thẩm định, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định chính xác số hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2020./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn gặp mặt các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã đóng trên địa bàn huyện nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10
Bài tiếp theoGặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp úy