Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

 Toàn cảnh Hội nghịtriển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo, chuyên viên PhòngLao động Thương binh và xã hộihuyện  thông qua kế hoạch thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 của UBND huyện, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo,hướng dẫn chi tiết các quy trình, biểu mẫu rà soát theo quy định và giới thiệu một số điểm mới trong việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

Theo đó, việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo định kỳ xác định thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở từng địa phương phục vụ công tác đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện năm 2019; Qua đó phân tích, thống kê danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các chiều thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin) để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2020; đồng thời cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý theo quy định.Việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải đảm bảo đúng chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và quy trình rà soát theo quy định tạiThông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội được thực hiện trên phạm vi toàn huyện, trực tiếp với từng hộ, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân, không bỏ sót đối tượng, phản ánh đúng thực trạng nghèo tại từng địa phương; xác định đúng đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, không trùng lắp, bỏ sót đối tượng.

Qua hội nghị tập huấn giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về quy định, quy trình thực hiện điều tra. Mục đích công tác rà soát nhằm xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; thống kê, phân tích thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.Công tác rà soát thu thập thông tin, tổng hợp, phân loại kết quả rà soát được thực hiện từ 07 tháng 10 đến này 15 tháng 12 năm 2019. Kết thúc đợt rà soát, các thôn,tổ, các xã, thị trấn xác định được chính xác danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổng hợp báo cáo kết quả đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định./.

Bài trướcChợ Đồn tăng cường các biện pháp thu ngân sách 2019
Bài tiếp theoLãnh đạo huyện gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, Hợp tác xã