Hội nghị triển khai công tác kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Kạn tại huyện Chợ Đồn

 Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Hội nghị đã triển khai các nội dung: nhận diện khái quát về di sản văn hóa phi vật thể, nhận diện nghệ nhân thực hành di sản văn hóa phi vật thể, công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao,…

Sau Hội nghị tập huấn, các xã, thị trấn sẽ thực hiện công tác kiểm kê tại địa phương về di sản văn hóa phi vật thể, làm cơ sở để lập hồ sơ khoa học đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị các di sản văn hóa của tỉnh nói chung cũng như của huyện Chợ Đồn nói riêng./.

Bài trướcChợ Đồn phát triển chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững
Bài tiếp theoHội nghị tập huấn triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2021