Hội nghị triển khai “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2020

 Đồng chí Dương Văn Hoàn – Ủy viên BTV huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị đã giới thiệu Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”; báo cáo hoạt động kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi thuộc Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2019, kế hoạch thực hiện năm 2020. Theo đó, Bắc Kạn là một trong 21 tỉnh trong cả nước tham gia thực hiện Chương trình với mục tiêu tổng thể là cải thiện hành vi vệ sinh; tăng cường và duy trì khả năng tiếp cận vệ sinh và nước sạch ở khu vực nông thôn.

Tại huyện Chợ Đồn, năm 2019 chương trình đã triển khai tại 2 xã Nam Cường và Phương Viên, kết quả 70% hộ gia đình trong xã có nhà tiêu cải thiện, 80% hộ gia đình đã có điểm rửa tay, có xà phòng hoặc sản phẩm thay thế xà phòng hoạt động, 100% trạm y tế trên địa bàn 2 xã có công trình cấp nước và công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn và có điểm rửa tay hoạt động. Năm 2020, chương trình tiếp tục được triển khai  tại 13 xã trong đó 3 xã thực hiện mục tiêu vệ sinh toàn xã là Bằng Phúc ( đăng ký mới) và  Nam Cường , Phương Viên  thực hiện chuyển tiếp từ năm 2019 sang. Mục tiêu phấn đấu  đạt 100% tỷ lệ hộ gia đình tại 3 xã có nhà tiêu, 78% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh và  cả 3 xã xóa bỏ được tình trạng đi tiêu bừa bãi. Đối với 10 xã được hỗ trợ kinh phí xây mới nhà tiêu gồm Xuân Lạc, Đồng Lạc, Tân Lập, Ngọc Phái, Bản Thi, Yên Thịnh, Yên Thượng, Lương Bằng, Đại Sảo, Đồng Thắng phấn đấu 100% nhà tiêu đăng ký được hỗ trợ .

Trên cơ sở mục tiêu của chương trình, tại hội nghị đồng chí Hoàng Văn Canh – Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn và đồng chí Dương Văn Hoàn – Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị các ban ngành đoàn thể cùng phối hợp chặt chẽ với các địa phương được triển khai thực hiện tốt công tác truyền thông về chương trình nhằm đạt được mục tiêu đề ra góp phần thiết thực trong cải thiện và nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường và nước sạch ở các vùng nông thôn trên địa bàn huyện.

Bài trướcNhững ngôi Nhà “Đại đoàn kết” giúp hộ nghèo an cư
Bài tiếp theoBan Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Bắc Kạn Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 tại huyện Chợ Đồn