Hội nghị tổng kết phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

  Hội nghị tổng kết phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Trong 5 năm qua, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” đã đạt được hiệu quả thiết thực, qua thực hiện phong trào đã giúp cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” nêu cao tinh thần trách nhiệm; tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương. Với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”  tiêu biểu có gia đình hội viên có nhập từ 50, 100, 200 triệu đồng/năm. Năm 2014 toàn huyện có 121 mô hình kinh tế của hội viên Hội cựu chiến binh, đến tháng 6/2019 tăng lên 130 mô hình; phong trào xây dựng nông thôn mới nhiều cán bộ, hội viên đã có những đóng góp tích cực, cụ thể đã góp tiền được 1.473 triệu, hiến đất được 67.167 m2, góp công được 20.587 công,… Công tác xây dựng tổ chức Hội cũng được các cấp Hội quan tâm chú trọng, kết nạp được 575 hội viên mới, tổng hội viên năm 2014 là 2.928 đồng chí đến nay số hội viên tăng lên  hơn 3000  đồng chí.

Với những kết quả đã đạt được trong thực hiện phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” trong 5 năm qua đã có 326 tập thể, 784 cá nhân được các cấp Hội và UBND xã khen thưởng.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu” ở giai đoạn tiếp theo. Hội Cựu chiến binh huyện Chợ Đồn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của hội viên; Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/WT ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự thoái hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

 Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen thực hiện tốt phong trào

“Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Nhân dịp này, có 21 tập thể, 36 cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019, trong đó UBND huyện khen 7 tập thể, 12 cá nhân; Hội cựu chiến binh huyện khen 10 tập thể, 18 cá nhân,  đề nghị  Hội cựu chiến binh tỉnh khen 4 tập thể, 6 cá nhân./.

Bài trướcHội nghị tập huấn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019
Bài tiếp theoNgân hàng Chính sách Xã hội huyện tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019