Hội nghị tổng kết năm học 2012 – 2013, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2013 – 2014 và tổng kết phong trào thi đua “trường học thân thiện – học sinh tích cực” giai đoạn 2008 – 2013

Năm học 2012 – 2013 phòng giáo dục và đào tạo huyện quản lý 58 đơn vị trường học, gồm bậc học Mầm non và phổ thông với tổng số 8.464 học sinh. Thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành đề ra các cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh có nhận thức đúng đắn trong việc dạy và học; đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ bản đáp ứng được yêu cầu, cơ sở vật chất trường lớp ngày càng được củng cố; chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở bậc học Mầm non và chất lượng giáo dục bậc tiểu học có nhiều chuyển biến; duy trì được công tác phổ cập phổ thông, triển khai phổ cập mầm non có hiệu quả; tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; trú trọng việc thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành phát động. Kết quả trong năm học đối với bậc học mầm non: số trẻ đến trường và được khám sức khoẻ định kỳ đạt 100%; số trẻ được ăn bán trú tăng hơn so với năm học trước là 5,9%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cận và thể thấp còi giảm. Xếp loại học lực bậc tiểu học có 950 học sinh đạt giỏi, 1267 học sinh đạt khá, 1121 học sinh đạt trung bình, không có học sinh yếu, kém. Xếp loại học lực bậc trung học cơ sở, có 131 học sinh xếp loại giỏi, 600 học sinh xếp loại khá, 120 học sinh xếp loại trung bình và 4 học sinh xếp loại yếu.

Phát huy kết quả đạt được trong năm học trước năm học 2013 – 2014, ngành giáo dục – đào tạo huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nhiệm vụ, khung thời gian năm học; đổi mới và vận dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua để năm học mới 2013 – 2014 đạt kết quả cao.

 Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2013 -2014 nhận

giấy khen.

 Đối với phong trào thi đua “ trường học thân thiện – học sinh tích cực “ giai đoạn 2008 – 2013 được triển khai nhờ đó chất chất lượng giáo dục toàn diện có sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS ngày càng cao, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng lên, tỷ lệ yếu kém giảm đáng kể, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Duy Hưng, tỉnh uỷ viên, bí thư huyện uỷ đã biểu dương ghi nhận những thành tích mà nghành gíao dục – đào tạo huyện đã đạt được trong năm học qua; đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm cần thực hiện trong năm học mới đó là: đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học; sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; tổ chức tốt, có chất lượng các phong trào thi đua và có giải pháp quyết liệt trong phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi…

Tại hội nghị các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2013 -2014 đã được nhận giấy khen của UBND huyện./.

Bài trướcChợ Đồn chủ động trong công tác phòng chống lụt bão
Bài tiếp theoLễ khánh thành công trình trường THCS Hoàng Văn Thụ do Công ty cổ phần Him Lam xây tặng