Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thông tin năm 2018

 Tặng giấy khen cho “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa

” 02 năm (2017-2018).

Năm 2018, công tác văn hóa, thông tin trên địa bàn huyện Chợ Đồn có nhiều chuyển biến tích cực. Đã triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Tổ chức  quản lý các điểm dịch vụ Internet, trò chơi điện tử, karaoke trên địa bàn, trong năm đã kiểm tra, thẩm định phòng hát và cấp mới lại giấy phép cho 13 cơ sở kinh doanh hoạt động Karaoke. Tăng cường công tác quản lý lễ hội, các di tích lịch sử văn hóa dịch vụ hóa trên địa bàn. Làm tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực bưu chính và công nghệ thông tin, đến nay tỷ lệ trao đổi văn bản qua hệ thống điện tử trong nội bộ các cơ quan Nhà nước đạt 95% vượt chỉ tiêu giao; duy trì 100% các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có chuyển biến tích cực. Tổng số hộ đạt gia đình văn hóa là 10.609/12.907 hộ, đạt 82,12%; Khu dân cư văn hóa 160/242 thôn, tổ đạt 66,12%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 116/121 đơn vị, đạt 93,5%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND  – Trưởng Ban chỉ đạo “ Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã  biểu dương những kết quả mà ngành Văn hóa – Thông tin đã đạt được. Đồng chí đề nghị,  thời gian tới cần tiếp tục tập trung cao thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm; Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trên lĩnh vực kinh doanh hoạt động văn hóa; Tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị. Trước mắt là các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

 Tặng giấy khen cho các thôn, tổ đạt Khu dân cư văn hóa 3 năm (2016-2018)

Năm 2018, huyện vinh dự có xã Lương Bằng và xã Xuân Lạc được Bộ văn hóa thể thao và Du lịch tăng Bằng khen; đơn vị Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đồng chí Hà Duy Thái, Bí thư huyện Đoàn được Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tặng Bằng khen do thực hiện tốt các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao. UBND huyện cũng tổ chức khen thưởng cho 38 thôn, tổ đạt Khu dân cư  văn hóa 3 năm từ năm 2016-2018; 08 cơ quan, đơn vị  đạt chuẩn văn hóa 02 năm (2017-2018)./.

Bài trướcHội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện triển khai nhiệm vụ năm 2019
Bài tiếp theoTăng cường công tác đảm bảo vệ sinh An toàn thưc phẩm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019