Hội nghị tổng kết công tác thi đua Mặt trận Tổ quốc khối huyện, thành phố năm 2019

 Tổng kết công tác thi đua Mặt trận Tổ quốc khối huyện, thành phố năm 2019

tại huyện Chợ Đồn

Năm 2019, hoạt động của MTTQ các huyện, Thành phố đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên trong việc triển khai thực hiện công tác Mặt trận. Ban hành chương trình phối hợp sát với tình hình điều kiện của địa phương, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, công tác xây dựng  “Quỹ vì người nghèo”, làm nhà đại đoàn kết, công tác cứu trợ tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại kết quả tích cực góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh ở các địa phương.

Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc được tổ chức thực hiện ngày càng đi vào nề nếp, nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc các cơ sở từng bước chuyển biến, ngày càng nâng cao chất lượng, đảm bảo tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nâng cao nhận thức chính trị cho các tầng lớp nhân dân về  trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị.

Trên cơ sở hoạt động thực tế của từng đơn vị, tại hội nghị các thành viên đã bỏ phiếu bình chọn, suy tôn các danh hiệu.  Bầu Mặt trận Tổ quốc ViệtNamhuyện Bạch Thông làm trưởng khối thi đua năm 2020./.

Bài trướcRà soát hiện trạng các điểm di tích lịch sử ATK Chợ Đồn
Bài tiếp theoĐoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn dự gặp mặt lãnh đạo tỉnh năm 2019