Hội nghị tổng kết công tác nông lâm nghiệp năm 2020, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

  Đ/C Đặng Đình Phong, HUV, phó chủ tịch UBND huyện khai mạc Hội nghị

Năm 2020, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nông lâm nghiệp. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 29.000 tấn, đạt 99,9%KH; lương thực bình quân đầu người đạt trên 587kg/ người/ năm. Chăn nuôi, tổng đàn đại gia súc, gia cầm trên 444.000 con; Tình hình dịch bệnh, trong năm bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã thực hiện tiêu hủy 23.144kg lợn; Dịch bệnh Lở mồm long móng làm 119 con trâu, bò, lợn mắc bệnh; Bệnh Tụ huyết trùng làm chết 4 con trâu, bò. Công tác tiêm phòng định kỳ, tiêm vắc xin LMLM đạt trên 87%KH, Tụ huyết trùng đạt trên 88%KH, Tiêm phòng dại chó đạt trên 96%KH; Phu thuốc khử trùng tiêu độc thực hiện được 2.884 lít.

Diện tích mặt nước nuôi thủy sản toàn huyện 426ha, vượt kế hoạch giao, sản lượng đạt 594 tấn. Đối với công tác phòng chống rét UBND huyện đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai, hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác phòng chống rét bảo vệ cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa có thiệt hại do rét gây ra.Công tác Lâm nghiệp, thực hiện trồng mới được 1.332,15ha đạt 123,34%KH; Hạt kiểm lâm đã lập hồ sơ 109 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, tang vật tịch thu trên 155,8m3 gỗ các loại, 33 thể Dúi, 54 phương tiện công cụ các loại.Tiếp tục thực hiện các mô hình, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất như: Phương án bổ sung, cải tạo cây chè Shan tuyết; Phương án chuyển đổi đất ruộng và đất trồng cây hàng năm khác sang trồng cây có giá trị kinh tế cao; Đề án khuyến khích, hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trại; Dự án phát triển sản xuất một số cây trồng hàng hóa góp phần nâng cao thu nhập nông hộ; Đề tài nghiên cứu và phát triển cây Đào Toáng…Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bình quân số tiêu chí đạt của huyện là 12,8; 2 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt 19 tiêu chí hiện nay đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 14 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 2 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí.Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm, đến nay huyện đã có 20 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp tỉnh; Trong năm thành lập mới được 6 hợp tác xã.

Tuy nhiên, năm 2020 việc triển khai kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp cũng gặp không ít khó khăn do thời tiết, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nông sản; tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi đã làm thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi, gây khó khăn cho công tác tái đàn, tăng đàn…

Về nhiệm vụ năm 2021 huyện đã đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 29.000 tấn; diện tích sản xuất giống lúa chất lượng 1.800ha; diện tích lúa sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm 125ha; Trồng 500ha rừng, tăng tỷ lệ che phủ rừng lên trên 80%; Cung ứng giống, phân bón theo phưuơng án; Vận hành sử dụng hiệu quả các công trình thủy lợi tưới tiêu cho sản xuất; Bình quân số tiêu chí nông thôn mới toàn huyện đạt 13%, phấn đấu thành lập 4 hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực nông lâm nghiệp; Phấn đấu thực hiện hiệu quả các mô hình, phương án, dự án, chương trình theo kế hoạch…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị các đồng chí lãnh đạo Chi cục kiểm lâm tỉnh, UBND huyện đã biểu dương, ghi nhận kết quả đã đạt được trong công tác nông, lâm nghiệp năm 2020. Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 đưa ra, đề nghị các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp tiếp tục tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình, dự án;Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm; Làm tốt công tác dự báo sinh vật gây hại cây trồng và phòng bệnh cho đàn vật nuôi; Triển khai công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng và ngăn chặn xử lý vi phạm./.

Bài trướcĐồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoChợ Đồn hoàn thành rà soát, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025