Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên

 

Qua 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, cấp ủy, chính quyền các cơ quan quân sự từ huyện đến cơ sở luôn quán triệt đầy đủ các quy định trong pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, là cơ sở pháp lý cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương hằng năm. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên được chú trọng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật; kết quả đăng ký nguồn dự bị động viên của huyện hiện đạt 3,7% so với tổng số dân;  Trong công tác xây dựng và quản lý các đơn vị dự bị động viên, tỷ lệ quân số xắp sếp cho các đơn vị đạt gần 70%; Công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, hằng năm huy động diễn tập cấp huyện 2 lần, cấp tỉnh 1 lần; Công tác phát triển Đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm hiện nay tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 14,7%; Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và làm nòng cốt trong củng cố thế trận lòng dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác tuyển quân hằng năm được chú trọng về chất lượng, sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương phục vụ trong lực lượng dự bị động viên; Công tác đăng ký, quản lý nguồn được tiến hành chặt chẽ, huy động lực lượng dự bị động viên huấn luyện diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên hằng năm đạt 100% chỉ tiêu giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

 UBND huyện đã tặng giấy khen cho tập thê, cá nhân có thành tích xuất sắc

trong 20 năm thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Pháp lệnh, như việc quan triệt Pháp lệnh ở một số đơn vị chưa sâu rộng, còn mang tính hình thức; Việc quản lý quân nhân còn khó khăn vì phần lớn là lao động chính phải đi làm ăn xa; Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị thấp; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng một số ít đồng chí cán bộ cơ sở còn hạn chế, thiếu chủ động

Tại hội nghị UBND huyện đã tặng giấy khen cho 3 tập thê và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên.

Bài trướcChợ Đồn: sạt lở đất làm 2 người bị thương
Bài tiếp theoChợ Đồn: Triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ ba và Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Khóa XI