Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Đề án số 06 về phong trào “ Dân vận khéo”

 Toàn cảnh Hội nghị

Thời gian qua, Huyện ủy Chợ Đồn đã quán triệt, triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, các hội, đoàn thể, người dân về thực hiện phong trào Dân vận khéo. Huyện cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền vào các buổi họp thôn, sinh hoạt hội, đoàn thể, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong giai đoạn 2018-2020 toàn huyện đã có 808 mô hình đăng ký “ Dân vận khéo”. Kết quả có 179 mô hình được công nhân gồm 109 mô hình tập thể, 70 mô hình cá nhân. Các mô hình thực hiện “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cá nhân, tập thể cũng như phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo, xây dựng lực lượng cốt cán, cải cách hành chính, xây dựng tổ chức Mặt trận, đoàn thể vững mạnh, xây dựng Đảng, chính quyền,….

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền có bước đổi mới theo hướng dân chủ, sâu sát với nhân dân, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Công tác dân vận của chính quyền có tiến bộ, nhất là trong lĩnh vực cải cách hành chính, công khai hóa thủ tục hành chính, các chương trình, dự án, các khoản thu, chi của địa phương tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về ý thức trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kịp thời đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của công dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng Ma Từ Đông Điền, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo” của huyện. Đề nghị thời gian tới huyện cần tiếp tục huy động sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể chính trị- xã hội, đặc biệt là của nhân dân thì sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Các tiêu chí “ Dân vận khóe” theo Đề án 06 cơ bản đã đạt, tuy nhiên huyện cần nỗ lực hơn để thực hiện cải cách hành chính nhằm tiếp tục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.  

 Đồng chí Dương Văn Hoàn, Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

trao giấy khen cho các cá nhân điển hình “ Dân vận khéo” giai đoạn 2018-2020

 Tại hội nghị, đã tổ chức khen thưởng cho 15 tập thể, 09 cá nhân điển hình “ Dân vận khéo” theo Quyết định số 2559/ QĐ –UBND, ngày 07/9/2020 của UBND huyện trong thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, giai đoạn  2018-2020.

Bài trướcChợ Đồn tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ và triển khai Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức, viên chức
Bài tiếp theoHội nghị lần thứ hai BCH Đảng bộ huyện Chợ Đồn khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025