Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

 Các đại biểu theo dõi Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

tại điểm cầu UBND huyện

Tại điểm cầu Hội trường UBND huyện Chợ Đồn có các đồng chí: Hà Đức Tiến, Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy; Ma Thị Na, Phó Bí thư TT huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Triệu Huy Chung, Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện đang công tác tại các cơ quan cấp huyện; Bí thư (Phó Bí thư) các chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Trưởng, phó các cơ quan phòng, ban, đoàn thể huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đang công tác tại xã; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn; Bí thư các chi bộ trực thuộc; Cán bộ, công chức của đơn vị.

Theo dự thảo báo cáo, những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, trở thành quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị được coi trọng, tạo sự chuyển biển tích cực trong nhận thức và hành động. Trong quá trình thực hiện, các ban, bộ, ngành, địa phương đã xác định các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả; nhờ xác định và thực hiện tốt các khâu đột phá, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, các địa phương trong cả nước đã giải quyết được 50.748 vụ việc nổi cộm, tồn đọng, gây bức xúc dư luận xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa thể hiện được nhận thức, vai trò, sự quan tâm sát sao của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, dẫn đến tình trạng tổ chức triển khai thực hiện còn chậm, chưa kịp thời, chưa sát thực tế; vẫn còn có hiện tượng trông chờ, ỷ lại vào văn bản hướng dẫn của cấp trên, dẫn đến thụ động, thiếu sáng tạo. Việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, “làm theo” Bác, nhất là việc thực hiện quy định nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa trở thành nền nếp, hiệu quả chưa cao, còn hình thức…

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tại các điểm cầu tham luận về những kết quả nổi bật, cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại địa phương, đơn vị. Nghe công bố quyết định khen thưởng các điển hình tiêu biểu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Buổi chiều cùng ngày, Hội nghị tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe GS.TS Phùng Hữu Phú- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Phần thứ nhất: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt việc quán triệt, học tập, triển khai, tổ chức thực hiện chuyên đề; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.  

Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Theo thống kê của Ban Tuyên giáo huyện ủy, toàn huyện có 24 điểm cầu, trong đó 01 điểm cầu cấp huyện, 01 điểm cầu Trung tâm y tế, 02 điểm cầu Phòng giáo dục và Đào tạo và 20 điểm cầu cấp xã. Trong buổi sáng diễn ra Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII toàn huyện có 970 đại biểu tham dự; buổi chiều diễn ra hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” có hơn 1.300 đại biểu tham dự./.

Bài trướcChợ Đồn tiếp nhận người lao động từ Bắc Giang về địa phương cách ly theo quy định
Bài tiếp theoNhững tấm lòng thơm thảo giữa đại dịch Covid -19