Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị

Tại điểm cầu huyện Chợ Đồn, dự hội nghị có các đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư TT Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Lưu Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy; Ma Đình Tuyến, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đại diện các ban, đoàn thể, Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện.

  Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW tại điểm cầu huyện Chợ Đồn

Hội nghị đã nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo, đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/ TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nghe phóng sự và các bài phát biểu tham luận của một số tỉnh, thành phố và của các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Qua 03 việc thực hiện Chỉ thị 05 đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện. Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức. Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có các nội dung hết sức cụ thể. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để. Nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Về phương hướng trong thời gian tới, báo cáo nêu rõ: cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và tiếp thu những kinh nghiệm trong thời gian thực hiện Chỉ thị 05 vừa qua; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Trong các giải pháp đề ra, đặc biệt nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Tiếp tục nghiên cứu và làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh và việc vận dụng trong giai đoạn hiện nay. Chỉ đạo tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 và các năm tiếp theo nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với nhiều đối tượng, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nắm được nội dung từng chuyên đề để triển khai thực hiện đạt kết quả…

Bài trướcChợ Đồn: Triển khai Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Bài tiếp theoPhản ánh về cuộc Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chợ Đồn năm 2019