Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2021

 
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2021

Tham gia hội nghị có hơn 100 đại biểu là các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và dân vận khéo, cơ  quan thường trực Ban chỉ đạo cấp huyện; Bí thư ( Phó Bí thư ) các Chi, Đảng bộ khối các cơ quan cấp huyện. Bí thư hoặc Phó bí thư thường trực Đảng ủy phụ trách phong trào “ Dân vận khéo” và đại diện các đoàn thể thuộc 20 xã, thị trấn.

Các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, huyện trình bày các nội dung trọng tâm thực hiện phong trào “ Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025 như: Dân vận khéo trong xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đoàn viên hội viên. Dân vận khéo trong thực hiện cải cách hành chính, xây dựng công sở, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Dân vận khéo trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cố kết cộng đồng gắn với phát triển du lịch, dịch vụ.

Thông qua hội nghị nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án số 06-ĐA/TU; Kết luận số 03-KL/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Kạn về tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “ Dân vận khéo” năm 2021 của huyện./.

Bài trướcHội nghị triển khai công tác kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Kạn tại huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoChợ Đồn tổ chức Giải Việt dã và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021