Hội nghị tập huấn tổng điều tra kinh tế năm 2021

 Các đại biểu theo dõi tại điểm cầu huyện Chợ Đồn

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm mục đích thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp nhằm đáp ứng các mục đích đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp…. Đối tượng điều tra gồm các cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, HTX, cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ sở sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Theo đó, trong thời gian 2 ngày, các đại biểu sẽ được tập huấn các nghiệp vụ điều tra như: Quy trình, nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu cá thể, chọn mẫu cá thể; phương pháp thu thập thông tin phiếu tôn giáo; phần mềm thu thập thông tin; giới thiệu trang web điều hành tác nghiệp và thực hành phần mềm tôn giáo..v..v. Đây là cuộc Tổng điều tra kinh tế đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn; trong đó sử dụng thiết bị điện tử di động và phiếu điện tử trực tuyến để Doanh nghiêp, đơn vị hành chính sự nghiệp tự cung cấp thông tin. Theo dự kiến, tổng điều tra sẽ được tiến hành theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày mùng 1/3 – 30/5/2021; giai đoạn 2 từ ngày mùng 1/7 – 30/7/2021. Kết quả sơ bộ tổng điều tra được công bố vào tháng 12/2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều  tra kinh tế tỉnh năm 2021 nhấn mạnh: Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc tổng điều tra hết sức quan trọng được tổ chức 5 năm một lần do ngành thống kê thực hiện. Đây là căn cứ quan trọng góp phần xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế- xã hội của cả nước và địa phương. Cuộc tổng điều tra lần này có quy mô rộng, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau. Vì vậy trong quá trình thực hiện Ban chỉ đạo tổng điều tra tại các địa phương cần huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân; công tác tuyên truyền phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; việc thu thập thông tin phải chính xác, kịp thời, kết quả điều tra phải đảm bảo hiệu quả và thiết thực.

Bài trướcLãnh đạo Huyện ủy kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ hai tháng đầu năm 2021 ở các xã Yên Phong, Yên Mỹ
Bài tiếp theoNăm 2021 phấn đấu 100% Trạm Y tế xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế