Hội nghị tập huấn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019

 Hội nghị tập huấn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Phòng lao động thương binh và xã hội huyện  hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, phương pháp ghi chép, cập nhật thông tin biến động Cung – Cầu lao động theo Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

Theo đó, phạm vi điều tra phần Cung – Cầu lao động là tất cả các hộ gia đình, hộ tập thể đã đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú có thời hạn trên địa bàn huyện; phạm vi điều tra là thành viên từ đủ 15 tuổi trở lên; nội dung rà soát, cập nhật thông tin là hộ mới chuyển đến, chuyển đi; hộ mới tách, nhập; người trong hộ mới chuyển đi hoặc chết; người có thay đổi về trình độ học vấn phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật và lĩnh vực đào tạo; thay đổi về tình trạng việc làm; thay đổi về công việc cụ thể đang làm, nơi làm việc, loại hình kinh tế…

Qua lớp tập huấn, điều tra viên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019 tại địa bàn mình. Qua đó, nhằm thu thập những thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động lao động để làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực, hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với việc làm của địa phương. Đồng thời thu thập thông tin về thực trạng lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động, biến động lao động theo nghề,  trình độ đào tạo, nhu cầu lao động làm cơ sở để định hướng đào tạo và bố trí nguồn nhân lực phù hợp. Thời điểm thu thập thông tin từ ngày 01/7/2019, thời gian thu thập thông tin là 30 ngày bắt đầu từ thời điểm thu thập thông tin./.                       

Bài trướcKiểm tra lấy mẫu các cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản
Bài tiếp theoHội nghị tổng kết phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.