Hội nghị tập huấn quản lý Nhà nhà nước về Trạm truyền thanh cơ sở và hoạt động kinh doanh Karaoke

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phổ biến, quán triệt Nghị định 54/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Theo đó, tại Điều 3 của Nghị định này nêu rõ: nguyên tắc kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường sau khi được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh và bảo đảm các điều kiện theo quy định của Nghị định này, các quy định của pháp luật khác có liên quan; Bảo đảm an ninh, trật tự xã hội; tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; Không lợi dụng hoạt động kinh doanh làm phát sinh tệ nạn xã hội, tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác.

 Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Hà Thành hướng dẫn kỹ thuật,

vận hành Đài truyền thanh cơ sở.

Đối với công tác quản lý Nhà nhà nước về Trạm truyền thanh cơ sở các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Sở thông tin truyền thông tỉnh Bắc Kạn triển khai một số văn bản như: Luật báo chí, Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009; các quyết định, Thông tư liên quan đến hoạt động phát thanh – truyền thanh cơ sở. Nhiệm vụ của Đài Truyền thanh cấp xã là sản xuất các chương trình phát thanh bằng tiếng Việt, tiếng dân tôc để phát sóng trên hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh các nội dung thong tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền cấp xã; cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hàng ngày của người dân địa phương phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương,…Ngoài các nội dung quản lý Nhà nước về hoạt động truyền thanh; hội nghị cũng được hướng dẫn cách biên tập, viết tin, bài, đọc chương trình phát thanh đài truyền thanh cơ sở. Đồng thời được đại diện Công ty TNHH Một thành viên Hà Thành hướng dẫn kỹ thuật, vận hành Đài truyền thanh cơ sở. Việc vận hành máy móc, thiết bị đúng quy định, quy phạm kỹ thuật; quản lý, bảo vệ máy móc thiết bị an toàn sẽ giúp các Đài Truyền thanh cấp xã hoạt động hiệu quả hơn./.

Bài trướcĐiện lực Chợ Đồn tổ chức hội nghị khách hàng năm 2019
Bài tiếp theoHội Nông dân huyện Chợ Đồn hỗ trợ xóa nhà tạm cho hội viên nghèo