Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tham gia hội nghị, các vị đại biểu đã được nghe quán triệt về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các quy định, tiêu chuẩn, trình tự xét tặng và công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” như: tiêu chuẩn, trình tự xét tặng và công nhận “ Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; quy định về xét tặng danh hiệu “ Gia đình văn hóa”, “ Thôn văn hóa”, “ Làng văn hóa”, “ Bản văn hóa”, “ Tổ dân phố văn hóa” theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; hướng dẫn về thực hiện  tiêu chí  số 14 – Môi trường và cảnh quan nông thôn mới trong Bộ tiêu chí quốc gia về  Thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020.

Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận nhằm chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Thông qua nghị tập huấn, Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện đã kịp thời triển khai các văn bản mới, hướng dẫn về đăng ký, khen thưởng trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, và rà soát sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước của thôn, tổ, bản; tiêu chí Môi trường Thôn Nông thôn mới cho thành viên Ban chỉ đạo Phong trào các xã, thị trấn, các trưởng thôn, tổ dân phố để thống nhất trong thực hiện, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn” gắn thực hiện hương ước, quy ước với thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của huyện đi vào chiều sâu và hoạt động ngày càng hiệu quả./.